Drukuj

Język angielski dla nauczycieli. Poziom B2. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim z elementami metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego

Rodzaj/formaKurs doskonalący
Obszar tematycznyEdukacja językowa
Liczba godzin45 godz.
OrganizatorMarta Cichosz
Forma płatnaNie
Opis

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2 oraz wprowadzenie metodyczne do wczesnego nauczania języka angielskiego)

Zapraszamy do udziału w innowacyjnym kursie "Rozwój Kompetencji Językowych dla Nauczycieli" organizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Ten intensywny program, składający się z 30 godzin warsztatów stacjonarnych oraz 15 godzin na platformie e-learningowej, został stworzony z myślą o podniesieniu poziomu kompetencji językowych nauczycieli przygotowujących ich do egzaminu potwierdzającego posiadanie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego na poziomie B2.

Oferujemy praktyczną naukę współczesnego języka angielskiego, wprowadzenie do nowoczesnych technologii w nauczaniu, inspirujące warsztaty storytellingu oraz wprowadzenie do metody CLIL ( zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego). Dołącz do nas, aby zdobyć nie tylko cenne umiejętności, ale także certyfikat potwierdzający ukończenie kursu, który z pewnością wzbogaci Twoje kwalifikacje edukacyjne oraz przygotuje Cię do egzaminu językowego pozwalającego nauczycielom przedszkoli na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych(klasy I-III) . 

 

 

 

 

 

 

Program

 

 

- Różnorodne techniki prowadzenia rozmów na różne tematy

 - Wyrażanie opinii, uczuć i przekonań

- Debaty i dyskusje na aktualne tematy

- Złożone struktury gramatyczne:

 

- Mowa zależna (reported speech)

- Tryby warunkowe (conditionals)

- Struktury czasowe (past perfect, future perfect)

- Rozszerzone słownictwo:

 

-Tematyka związana z pracą i karierą

- Nauka idiomów i wyrażeń potocznych

- Słownictwo związane z kulturą, nauką i technologią

- Czytanie ze zrozumieniem:

 

- Analiza i interpretacja tekstów literackich i artykułów prasowych

- Rozpoznawanie intencji autora

- Wyszukiwanie informacji w tekstach fachowych i naukowych

- Pisanie zaawansowanych tekstów:

 

- Pisanie esejów i artykułów

- Redagowanie formalnych listów i emaili

- Tworzenie raportów i analiz

- Słuchanie i rozumienie ze słuchu:

 

- Rozumienie nagrań z różnymi akcentami

- Analiza wypowiedzi z wykładów, prezentacji i rozmów

- Techniki notowania i przetwarzania informacji

- Wymowa i intonacja - ćwiczenia fonetyczne

 

- Doskonalenie akcentu i intonacji

- Rozpoznawanie i poprawa błędów fonetycznych

- Ćwiczenia z nagraniami audio i video

- Kultura i tradycje krajów anglojęzycznych:

 

- Przegląd najważniejszych świąt i tradycji

- Historia i kultura krajów anglojęzycznych

- Znaczenie różnorodności kulturowej w języku

- Rozwój umiejętności interpersonalnych:

 

-Techniki efektywnej komunikacji w zespole

- Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje

- Budowanie relacji zawodowych

- Przygotowanie do egzaminów językowych:

 

- Strategie egzaminacyjne dla testów takich jak FCE, CAE, IELTS

- Ćwiczenia praktyczne z testów egzaminacyjnych

- Ocena i analiza własnych postępów

·  Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci:

 • Praktyczne metody nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wykorzystanie gier i zabaw językowych
 • Techniki opowiadania historii (storytelling)

·  Planowanie lekcji:

 • Tworzenie planów lekcji z jasno określonymi celami
 • Integracja materiałów autentycznych
 • Ocena efektywności lekcji

·  Słownictwo i gramatyka:

 • Rozszerzenie słownictwa na poziomie B2
 • Zaawansowane struktury gramatyczne
 • Techniki nauczania gramatyki dzieciom

·  Wymowa i akcent:

 • Ćwiczenia poprawnej wymowy i intonacji
 • Rozpoznawanie i korekta typowych błędów fonetycznych
 • Metody nauczania wymowy dzieciom

·  Zasoby dydaktyczne i materiały:

 • Wybór i adaptacja podręczników i innych materiałów
 • Korzystanie z zasobów online
 • Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych

·  Ocena i feedback:

 • Techniki oceny umiejętności językowych uczniów
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Monitorowanie postępów uczniów

·  Rozwijanie umiejętności czytania i pisania:

 • Metody nauczania czytania ze zrozumieniem
 • Ćwiczenia w pisaniu i redagowaniu tekstów
 • Integracja literatury dziecięcej

·  Kultura krajów anglojęzycznych:

 • Wprowadzenie do kultury, tradycji i świąt krajów anglojęzycznych
 • Jak wprowadzać elementy kulturowe do lekcji języka angielskiego
 • Znaczenie kulturowej kompetencji międzykulturowej

·  Technologie w nauczaniu języka angielskiego:

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka
 • Aplikacje i narzędzia online wspomagające naukę języka angielskiego
 • Integracja technologii w planowaniu i prowadzeniu lekcji

Storytelling i metoda CLIL w nauczaniu języka obcego na wczesnym etapie edukacyjnym

 


Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
ProwadzącyMarta Cichosz
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul. Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 15


Powrót