Drukuj

Szkolenia płatne

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
"Zielony chochlik” Choreoterapia agresji – tańce, zabawy i ćwiczenia łagodzące napięcia emocjonalne u dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym
Adresaci: nauczyciele szkół, przedszkoli, świetlic, terapeuci Cele ogólne Wskazywanie sposobów do rozwiązywania w grupie emocjonalnych problemów i zdobywanie umiejętności panowania nad uczuciami. Nauka tańców i zabaw uwalniających agresję. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i...
Czytaj więcej
„Aktywne Muzykowanie” - warsztaty muzyczno-ruchowe online
Liczba godzin: 6 h dydaktycznych Forma płatna: 200 zł (nr konta znajduje się na stronie internetowej CEN  w zakładce "kontakt". Wpłaty należy dokonać na tydzień przed datą szkolenia) Adresaci: pedagodzy, nauczyciele, animatorzy pracujący z...
Czytaj więcej
„Drama w edukacji” – warsztaty online
Liczba godzin: 6 h dydaktycznych Forma płatna: 200 zł (nr konta znajduje się na stronie internetowej CEN  w zakładce "kontakt". Wpłaty należy dokonać na tydzień przed datą szkolenia) Adresaci: pedagodzy, nauczyciele, terapeuci pracujący...
Czytaj więcej
„DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE”- PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W OKRESIE PANDEMII – online
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Forma płatna:  200 zł (nr konta znajduje się na stronie internetowej CEN  w zakładce "kontakt". Wpłaty należy dokonać na tydzień przed datą szkolenia) Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że...
Czytaj więcej
Animator Edukacji Przez Ruch – EPR Doroty Dziamskiej - I stopień
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku uprzejmie zaprasza na dwustopniowe szkolenie certyfikacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i studentów,  „Animator Edukacji Przez Ruch – EPR Doroty Dziamskiej” Warsztaty poprowadzi osobiście twórczyni Metody Pani Dorota Dziamska...
Czytaj więcej
Bilżej siebie - wizyta studyjna w polskich szkołach na Litwie
Wizyta studyjna w polskich szkołach w Wilnie (Liceum im. Adama Mickiewicza lub Gimnazjum im. Joachima Lelewela) oraz  Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego we wsi Suderwa (urokliwa miejscowość w rejonie wileńskim położona...
Czytaj więcej
Budowanie świadomości ciała - gesty, ciało, głos, oddech
Warsztaty z zakresu budowania świadomości ciała poprzez sztukę i teatr. Kurs ma na celu pomoc wychowawcom i nauczycielom w budowaniu świadomości własnego ciała i głosu oraz przygotowanie ich do przekazywaniu wiedzy...
Czytaj więcej
Darmowe cyfrowe narzędzia i zasoby edukacyjne do wykorzystania w praktyce szkolnej
Celem kursu jest  prezentacja przydatnych w szkole cyfrowych zasobów edukacyjnych (dostępnych w domenie publicznej i na wolnych licencjach),  zapoznanie z  podstawami prawnymi dotyczącymi korzystania i udostępniania autorskich materiałów w Internecie oraz...
Czytaj więcej
Design thinking w edukacji
Design thinking to kreatywna metoda rozwiązywania problemów, generowania pomysłów i tworzenia innowacji, coraz popularniejsza w biznesie, świetnie sprawdzająca się jako nowatorska metoda nauczania i organizacji pracy szkoły. Pozwala na rozwój kompetencji kluczowych, innowacyjności...
Czytaj więcej
Edukacja przez ruch - EPR Doroty Dziamskiej - kurs podstawowy
Zapraszamy na cykl warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i studentów. „Edukacja Przez Ruch – EPR Doroty Dziamskiej”  (Autorski program Doroty Dziamskiej) Szkolenie poprowadzi osobiście twórczyni metody Pani Dorota Dziamska – regionalny partner...
Czytaj więcej
Efektywna komunikacja w edukacji wg FRIS®Style Myślenia (Wariant I)
Dobra komunikacja to kluczowy aspekt każdej pracy. W warunkach on-line stała się ona jeszcze trudniejsza, a przy okazji jeszcze ważniejsza w aspekcie zarówno zarządzania pracą innych jak i pracą własną. Duży...
Czytaj więcej
Efektywna komunikacja w edukacji wg FRIS®Style Myślenia (Wariant II)
Dobra komunikacja to kluczowy aspekt każdej pracy. W warunkach on-line stała się ona jeszcze trudniejsza, a przy okazji jeszcze ważniejsza w aspekcie zarówno zarządzania pracą innych jak i pracą własną. Duży...
Czytaj więcej
Efektywna komunikacja w edukacji wg FRIS®Style Myślenia (Wariant III)
Dobra komunikacja to kluczowy aspekt każdej pracy. W warunkach on-line stała się ona jeszcze trudniejsza, a przy okazji jeszcze ważniejsza w aspekcie zarówno zarządzania pracą innych jak i pracą własną. Duży...
Czytaj więcej
FORMUŁOWANIE, WDRAŻANIA i WERYFIKACJA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – rola i zadania Dyrektora i pracowników placówki i organów prowadzących oraz sposób przygotowania się do kontroli władz oświatowych w okresie pandemii
W ramach spotkania zostanie zaprezentowany zintegrowany system bezpieczeństwa w szkole/placówce oświatowej. Podczas warsztatu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet dokumentów i informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować,...
Czytaj więcej
Język niemiecki dla nauczycieli
Adresatami szkolenia są nauczyciele różnych przedmiotów i typów szkół zainteresowani zdobywaniem kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem niemieckim. Celami  kursu  jest osiągnięcie przez uczestników  poziomu biegłości językowej A2+ według Europejskiego Systemu...
Czytaj więcej
Kreatywne zabawy i animacje - zabawy rozwijające i wspierające kreatywność u dzieci
  Warsztat dedykowany nauczycielom nauczania początkowego i wychowawcom. Czas: 6 h (z przerwą 30 minutową) Uczestnicy: 25 osób Prowadzący: Rafał Supiński Cena: 100 zł (nr konta na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w zakładce – kontakt. Wpłaty...
Czytaj więcej
Kształcenie specjalne a pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej 2021 r. w aspekcie prawnym i praktycznym
Dyrektorzy placówek oświatowych często mają wątpliwości, kiedy są przydzielane zajęcia specjalistyczne, a kiedy rewalidacyjne, a kiedy jedne i drugie. Warto pamiętać, że rodzaj zajęć powinien wynikać z wydanej opinii lub orzeczenia...
Czytaj więcej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania uczniów , planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z praktycznej nauki zawodu oraz ewaluowania swoich działań...
Czytaj więcej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą ma na celu przygotowanie uczestników do podejmowania czynności zawodowych na  stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych. Termin:  po zebraniu się grupy Liczba miejsc: 25 Realizacja : rok...
Czytaj więcej
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia i kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Adresatami są osoby które zgłoszą chęć uczestnictwa w kursie oraz spełniają warunki: mają ukończone 18 lat i posiadają co...
Czytaj więcej
Masy plastyczne na Boże Narodzenie- przygotowanie masy solnej i porcelanowej- tworzenie aniołów i skrzatów z prostych elementów
Adresatami   warsztatów  pod hasłem- lepimy  anioły i skrzaty z masy porcelanowej i masy solnej są nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego. Masa porcelanowa zwana zimną porcelaną  jest dużo delikatniejsza od masy solnej i...
Czytaj więcej
Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku serdecznie zaprasza nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem elementów pracy montessoriańskiej lub adaptacją metody Marii Montessori w swoich placówkach na 60-godzinny kurs: „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”   Cele szkolenia: 1....
Czytaj więcej
Szkolenie z Systemu Informacji Oświatowej
Szanowni Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych    Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza na szkolenie z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Miejsce szkolenia: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala nr 203 (II piętro); Termin: 20 listopada...
Czytaj więcej
Teatr bawi, uczy i wspiera - wychowanie i motywowanie przez sztukę
Kurs z zakresu technik teatralnych i zajęć teatralnych. Kurs ma na celu przygotowanie wychowawców do teatralnej pracy z podopiecznymi i aktywizowanie ich poprzez zajęcia teatralne. Godziny: 6 h (z przerwą 30...
Czytaj więcej
Teatrzyk Kamishibai- dziecko widzem, aktorem i twórcą.
Podczas warsztatów nauczyciele dowiedzą się jak na co dzień pracować z kamishibai, by w pełni wykorzystać możliwości „magicznej skrzynki” - tworzenie  i prezentacja  za pomocą teatrzyku kamishibai. Poznają kreatywne wykorzystanie teatrzyku kamishibai...
Czytaj więcej
Trener kreatywnych metod nauczania- szkolenie dwustopniowe
Dwustopniowe szkolenie certyfikowane Trener kreatywnych metod nauczania służy zdobyciu umiejętności wykorzystania najnowszej myśli pedagogicznej w edukacji na każdym poziomie. Podczas kursu uczestnicy poznają różnorodne formy pracy z grupą szkolną, innowacyjne techniki i...
Czytaj więcej
Trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - stopień I
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku uprzejmie zaprasza nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych specjalistów  i pracowników oświaty na certyfikowany kurs Trenera w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  ( szkolenie dwustopniowe)  Program autorski prowadzony przez trenerów z upoważnienia International Sherborne Co-operation ...
Czytaj więcej
Trener rozwoju kreatywności - ze wskazaniem kreatywności u dzieci
Kurs ma na celu przygotowanie wychowawców i nauczycieli do twórczej pracy dziećmi i młodzieżą, aktywizowanie uczniów poprzez trening kreatywności. Czas: 12 h (z przerwą 30 minutową) / szkolenie dwudniowe! Uczestnicy: 25 osób Prowadzący: Rafał...
Czytaj więcej
Trener Treningu Pewności Siebie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i nasz regionalny partner Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych Bliżej Dziecka w Warszawie serdecznie zaprasza pedagogów i psychologów  na szkolenie  „TRENER TRENINGU PEWNOŚCI SIEBIE” (Program wsparcia dla...
Czytaj więcej
Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku uprzejmie zaprasza na szkolenie dedykowane TERAPEUTOM, WYCHOWAWCOM, PEDAGOGOM, PSYCHOLOGOM, NAUCZYCIELOM i WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM „ Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA - szkolenie certyfikowane ” Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbytym szkoleniu teoretycznym...
Czytaj więcej
Trener umiejętności społecznych TUS - SST
Zapraszamy na szkolenie dedykowane terapeutom, wychowawcom, pedagogom, psychologom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym  „ Trener Umiejętności Społecznych TUS - SST – szkolenie certyfikacyjne  ”   Tylko u nas autentyczny TUS – SST (Social Skills Training)        ...
Czytaj więcej
Trening skutecznego nauczyciela
Zapraszamy NAUCZYCIELI WSZYSTKICH ETAPÓW EDUKACYJNYCH, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW na szkolenie Trening Skutecznego Nauczyciela – TSN (1) Szkolenie poprowadzi osobiście Violetta Kruczkowska  –  autoryzowany Reprezentant Gordon Training International w Polsce założycielka Polskiego Centrum Edukacji Gordona psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy. ...
Czytaj więcej
Warsztat rozwoju kreatywności oraz pamięci - jak rozwijać kreatywność u dzieci starszych
Warsztat  dedykowany wychowawcom i nauczycielom klas IV – VI szkoły podstawowej, do twórczej pracy z podopiecznymi i kreatywne ich aktywizowanie poprzez sztukę. Czas: 6 h (z przerwą 30 minutową) Uczestnicy: 25 osób Prowadzący:...
Czytaj więcej
Zachowania trudne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - online
Zachowania trudne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym są tematem często poruszanym wśród środowisk pedagogicznych, ale i nie tylko. Co raz częściej spotykamy się z faktem, że rośnie liczba dzieci...
Czytaj więcej
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych - online
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Forma płatna:  200 zł (nr konta znajduje się na stronie internetowej CEN  w zakładce "kontakt". Wpłaty należy dokonać na tydzień przed datą szkolenia) Opis szkolenia: w roku szkolnym...
Czytaj więcej
Zmiany w zakresie prawa dotyczące zamówień publicznych
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza Dyrektorów i Kierowników Placówek Oświatowych na szkolenie dotyczące Zmiany w zakresie prawa dotyczące zamówień publicznych Forma szkolenia: warsztat online Termin: 27-28 kwietnia 2021Koszt szkolenia: 530 zł.Termin zapisu na szkolenie: upływa 20...
Czytaj więcej