Drukuj

Szkolenia płatne

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
"Spotkania z Leonem”
Cykl zajęć psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem” to autorski program zajęć Ewy Czemierowskiej-Koruby i Huberta Czemierowskiego. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat i zawiera  10 ilustrowanych scenariuszy zajęć,...
Czytaj więcej
"Spójrz Inaczej kl. I-III" – rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych
"Spójrz Inaczej kl. I-III" – rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych Szkolenie umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej” z uczniami w kl. I-III. Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i...
Czytaj więcej
"Spójrz Inaczej kl. IV-VIII" – rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych
"Spójrz Inaczej kl. IV-VIII" – rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych Szkolenie umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej” z uczniami w kl. IV-VIII.  Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i...
Czytaj więcej
"Zielony chochlik” Choreoterapia agresji – tańce, zabawy i ćwiczenia łagodzące napięcia emocjonalne u dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym
Adresaci: nauczyciele szkół, przedszkoli, świetlic, terapeuci Cele ogólne Wskazywanie sposobów do rozwiązywania w grupie emocjonalnych problemów i zdobywanie umiejętności panowania nad uczuciami. Nauka tańców i zabaw uwalniających agresję. Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i...
Czytaj więcej
Afazja – praca z dzieckiem afatycznym w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
Cel:Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowych i specjalistów do pracy z dzieckiem afatycznym w placówce ogólnodostępnej. Metody realizacji:Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia. Do metod wykorzystywanych podczas zajęć będą należały:• dyskusje•...
Czytaj więcej
Animator Edukacji Przez Ruch – EPR Doroty Dziamskiej - I stopień
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku uprzejmie zaprasza na dwustopniowe szkolenie certyfikacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i studentów,  „Animator Edukacji Przez Ruch – EPR Doroty Dziamskiej” Warsztaty poprowadzi osobiście twórczyni Metody Pani Dorota Dziamska...
Czytaj więcej
Darmowe cyfrowe zasoby edukacyjne do wykorzystania w praktyce szkolnej
Celem kursu jest  prezentacja przydatnych w szkole cyfrowych zasobów edukacyjnych (dostępnych w domenie publicznej i na wolnych licencjach),  zapoznanie z  podstawami prawnymi dotyczącymi korzystania i udostępniania autorskich materiałów w Internecie oraz...
Czytaj więcej
Design Thinking (DT) w pracy nauczyciela
DESIGN THINKING (DT) W PRACY NAUCZYCIELA   Forma szkolenia:  2 - dniowy warsztat (16 h) Uczestnicy szkolenia:  grupa (max. 12 osób): mała grupa pozwala na przeprowadzenie szkoleń najwyższej jakości. Zapisy poprzez platformę internetową, decyduje kolejność zapisu. Koszt szkolenia:...
Czytaj więcej
Design thinking w edukacji
Celem szkolenia Design thinking jest poznanie kreatywnej metody rozwiązywania problemów, generowania pomysłów i tworzenia innowacji.  Pozwala ona na rozwój kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wpisuje się w Kierunki polityki oświatowej państwa: Wdrażanie nowej podstawy...
Czytaj więcej
Edukacja przez ruch - EPR Doroty Dziamskiej - kurs podstawowy
Zapraszamy na cykl warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i studentów. „Edukacja Przez Ruch – EPR Doroty Dziamskiej”  (Autorski program Doroty Dziamskiej) Szkolenie poprowadzi osobiście twórczyni metody Pani Dorota Dziamska – regionalny partner...
Czytaj więcej
Jak tworzyć wspierające się środowisko szkolne
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy szkół i psycholodzy, pedagodzy  szkolni. Celem szkolenia  jest : przygotowanie dyrektorów i psychologów, pedagogów szkolnych do podjęcia działań służących budowaniu relacji i kultury  szkoły pomagających   w  tworzeniu poczucia bezpieczeństwa...
Czytaj więcej
Język niemiecki dla nauczycieli A1
Adresatami szkolenia są nauczyciele różnych przedmiotów.  Obejmuje ono 30 godz. szkoleniowych. Formą szkolenia są zajęcia warsztatowe oraz praca w domu. Celami  szkolenia jest osiągnięcie przez uczestników  poziomu biegłości językowej A1 (język niemiecki)...
Czytaj więcej
Język niemiecki dla nauczycieli A2+
Adresatami szkolenia są nauczyciele różnych przedmiotów i typów szkół zainteresowani zdobywaniem kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem niemieckim. Celami  kursu  jest osiągnięcie przez uczestników  poziomu biegłości językowej A2+ według Europejskiego Systemu...
Czytaj więcej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania uczniów , planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z praktycznej nauki zawodu oraz ewaluowania swoich działań...
Czytaj więcej
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia i kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Adresat: osoby które zgłoszą chęć uczestnictwa w kursie oraz spełniają warunki: mają ukończone 18 lat i posiadają co najmniej...
Czytaj więcej
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Termin realizacji rok szkolny 2021-2022 Miejsce realizacji CEN Kurs trwa 48 godzin Obowiązuje  jedna praca i egzamin Kurs jest stacjonarny
Czytaj więcej
Nauczanie przez rysowanie. Myślenie wizualne w edukacji dla początkujących.
Myślenie wizualne to narzędzie efektywnej komunikacji. To zastąpienie treści rysunkiem, który zapada w pamięć i przemawia do słuchaczy.  Jest prosty, funkcjonalny i atrakcyjny dla oka przez co szybciej trafia do odbiorców niż słowo pisane. Myślenie wizualne służy do tłumaczenia treści a proste słowa...
Czytaj więcej
Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku serdecznie zaprasza nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem elementów pracy montessoriańskiej lub adaptacją metody Marii Montessori w swoich placówkach na 60-godzinny kurs: „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” Cele szkolenia: 1....
Czytaj więcej
Teatrzyk Kamishibai- dziecko widzem, aktorem i twórcą.
Podczas warsztatów nauczyciele dowiedzą się jak na co dzień pracować z kamishibai, by w pełni wykorzystać możliwości „magicznej skrzynki” - tworzenie  i prezentacja  za pomocą teatrzyku kamishibai. Poznają kreatywne wykorzystanie teatrzyku kamishibai...
Czytaj więcej
Trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - stopień I
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku uprzejmie zaprasza nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych specjalistów  i pracowników oświaty na certyfikowany kurs Trenera w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  ( szkolenie dwustopniowe) Program autorski prowadzony przez trenerów z upoważnienia International Sherborne Co-operation ...
Czytaj więcej
Trener Treningu Pewności Siebie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i nasz regionalny partner Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych Bliżej Dziecka w Warszawie serdecznie zaprasza pedagogów i psychologów  na szkolenie  „TRENER TRENINGU PEWNOŚCI SIEBIE” (Program wsparcia dla...
Czytaj więcej
Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku uprzejmie zaprasza na szkolenie dedykowane TERAPEUTOM, WYCHOWAWCOM, PEDAGOGOM, PSYCHOLOGOM, NAUCZYCIELOM i WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM „ Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA - szkolenie certyfikowane ” Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbytym szkoleniu teoretycznym...
Czytaj więcej
Trener umiejętności społecznych TUS - SST
Zapraszamy na szkolenie dedykowane terapeutom, wychowawcom, pedagogom, psychologom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym „ Trener Umiejętności Społecznych TUS - SST – szkolenie certyfikacyjne  ”  Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem wyższym kierunkowym i osób które...
Czytaj więcej