Drukuj

Konferencje i seminaria

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
Edukacja w lesie.
KONFERENCJA WPISUJĘ SIĘ W Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.   Adresaci konferencji są Nauczyciele: przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3, II etapu edukacyjnego kl....
Czytaj więcej
Edukacja włączająca w teorii i praktyce
Każde dziecko, niezależnie od specyfiki swojego funkcjonowania ma prawo do edukacji w placówkach masowych, jeżeli taką decyzję podejmą rodzice. Jak wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich uczniów? Segregacja, integracja czy włączanie? Dlaczego inkluzja edukacyjna jest...
Czytaj więcej
I Podlaskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych
Konferencja, organizowana przez białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich , Podlaskie Koło Biblioterapeutyczne we współpracy z CEN w Białymstoku, odbędzie się  w formie online w dniu  18.11.2021r.   
Czytaj więcej
Inspiracje czytelnicze. Edycja 1
Czytaj więcej
Konferencja inaugurująca szkolny rok katechetyczny 2021/22 Diecezja Białostocko Gdańska
Konferencja rozpoczynająca pracę katechetyczną w nowym roku szkolnym. Celem jej jest zapoznanie nauczycieli religii z nowymi zaleceniami zarówno władz kościelnych jak i oświatowych.
Czytaj więcej
Konferencja katechetyczna nauczycieli religii prawosławnej - dekanat Bielsk Podlaski
Czytaj więcej
Konferencja katechetyczna nauczycieli religii prawosławnej - dekanat Siemiatycze
Czytaj więcej
Konferencja metodyczna "Klasa z innowacyjnością, innowacyjność z klasą"
Szanowni Państwo, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wraz z Podlaskim Klubem Kreatywnych Nauczycieli zapraszają do udziału w konferencji "Klasa z innowacyjnością, innowacyjność z klasą", która odbędzie się 30.08.2021 r. o godz. 10.00...
Czytaj więcej
Konferencja metodyczna "Ruch w przedszkolu i w szkole pomysł na innowacyjne zajęcia ruchowe z dziećmi"
Serdecznie zapraszamy na konferencję:   „Ruch w przedszkolu i szkole – pomysły na innowacyjne zajęcia ruchowe z dziećmi”    Organizatorami konferencji są: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku    Adresaci:   nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3, wychowawcy świetlicy, wychowania...
Czytaj więcej
Konferencja nauczycieli języka białoruskiego inaugurująca nowy rok szkolny 2021/2022
Celem konferencji jest omówienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz poznanie form współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji i kultury.
Czytaj więcej
Konferencja online - Wyzwania pracy zdalnej. Challenges of Working Remotely.
Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych i wychowawczych, które zainspirują środowisko oświatowe w roku szkolnym 2021/ 2022. Konferencję zaplanowano z udziałem znanych prelegentów polskich i zagranicznych w ramach projektu grantowego...
Czytaj więcej
Konferencja podsumowująca nauczanie religii w roku szkolnym 2021/2022
Konferencja podsumowująca działania i nauczanie religii prawosławnej w roku szkolnym 2021/2022
Czytaj więcej
Na drogach i bezdrożach wychowania...
Celem konferencji jest ukazanie aktualności nauczania Prymasa Tysiąclecia i jego troski o młode pokolenie przybliżenie sylwetki bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kontekście wychowania dzieci i młodzieży. Adresaci: dyrektorzy przedszkoli i szkół województwa podlaskiego oraz...
Czytaj więcej
Po co i dla kogo wolontariat...
Celem szkolenia jest: prezentacja idei wolontariatu, jego roli w procesie wychowania oraz dzielenie się dobrymi praktykami.
Czytaj więcej
Podsumowanie pracy w zakresie nauczania języka białoruskiego.
Podczas konferencji nauczyciele dokonają podsumowania swojej pracy za rok szkolny 2021/2022, podzielą się informacjami o swoich sukcesach i ewentualnych trudnościach,  wyrażą opinię o efektach współpracy z doradca metodycznym, przedstawią wnioski do...
Czytaj więcej
Ruch w przedszkolu i szkole - pomysł na innowacyjne zajęcia ruchowe z dziecmi.
Gimnastyka i zabawy ruchowe w przedszkolu i szkole podstawowej mogą być oczekiwaną lekcją, najciekawszymi zajęciami. Wystarczy sięgnąć po nowe formy i metody prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi. Podczas konferencji uczestnicy poznają metody...
Czytaj więcej
Ruch w przedszkolu i w szkole- pomysł na innowacyjne zajęcia ruchowe z dziećmi.
Gimnastyka i zabawy ruchowe w przedszkolu i szkole podstawowej mogą być oczekiwaną lekcją, najciekawszymi zajęciami. Wystarczy sięgnąć po nowe formy i metody prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi. Podczas konferencji uczestnicy poznają  metody ...
Czytaj więcej
Technologie informacyjno-komunikacyjne (i nie tylko) w kształceniu matematycznym
Seminarium organizowane jest przez  Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku - Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani nauczycieli matematyki ze wszystkich typów szkół i ze wszystkich...
Czytaj więcej
V Konferencja Naukowa
Konferencja może odbywać się on-line. 
Czytaj więcej
Właściwa organizacja zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie, formą wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny
   W  programie szkolenia: prezentacja:  celów,  podstawy programowej  zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie nowości wydawniczych z  WDŻ,  wychowania i profilaktyki oferty szkoleniowej  wspierającej warsztat pracy wychowawców,  pedagogów, nauczycieli WDŻ      
Czytaj więcej
Zintegrowana Strategia Umiejętności, wyzwania dla szkoły zawodowej oraz propozycje do planu pracy ZPZ. Zwiedzanie CKZ ZSR
Celem szkolenia jest zapoznanie ze Zintegrowana Strategią Umiejętności 2030  z uwzględnieniem istotnych elementów dla kształcenia zawodowego wynikającego z  części szczegółowej - tematów i kierunków działań na lata 2021 -2030. Zapoznanie ze zmianami...
Czytaj więcej