Drukuj

Konferencje i seminaria

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
Edukacja włączająca w teorii i praktyce
Każde dziecko, niezależnie od specyfiki swojego funkcjonowania ma prawo do edukacji w placówkach masowych, jeżeli taką decyzję podejmą rodzice. Jak wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich uczniów? Segregacja, integracja czy włączanie? Dlaczego inkluzja edukacyjna jest...
Czytaj więcej
Inspiracje czytelnicze. Edycja 1
Czytaj więcej
Konferencja „Interdyscyplinarne narzędzia i metody nauczania - rozwiązania edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii"
Czytaj więcej
Konferencja inaugurująca szkolny rok katechetyczny 2021/22 Diecezja Białostocko Gdańska
Konferencja rozpoczynająca pracę katechetyczną w nowym roku szkolnym. Celem jej jest zapoznanie nauczycieli religii z nowymi zaleceniami zarówno władz kościelnych jak i oświatowych.
Czytaj więcej
Konferencja katechetyczna nauczycieli religii prawosławnej - dekanat Bielsk Podlaski
Czytaj więcej
Konferencja katechetyczna nauczycieli religii prawosławnej - dekanat Siemiatycze
Czytaj więcej
Konferencja metodyczna "Ruch w przedszkolu i w szkole pomysł na innowacyjne zajęcia ruchowe z dziećmi"
Serdecznie zapraszamy na konferencję:   „Ruch w przedszkolu i szkole – pomysły na innowacyjne zajęcia ruchowe z dziećmi”    Organizatorami konferencji są: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku    Adresaci:   nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3, wychowawcy świetlicy, wychowania...
Czytaj więcej
Konferencja nauczycieli języka białoruskiego inaugurująca nowy rok szkolny 2021/2022
Celem konferencji jest omówienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz poznanie form współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji i kultury.
Czytaj więcej
Konferencja online - Wyzwania pracy zdalnej. Challenges of Working Remotely.
Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych i wychowawczych, które zainspirują środowisko oświatowe w roku szkolnym 2021/ 2022. Konferencję zaplanowano z udziałem znanych prelegentów polskich i zagranicznych w ramach projektu grantowego...
Czytaj więcej
Konferencja podsumowująca nauczanie religii w roku szkolnym 2021/2022
Konferencja podsumowująca działania i nauczanie religii prawosławnej w roku szkolnym 2021/2022
Czytaj więcej
Na drogach i bezdrożach wychowania...
Celem konferencji jest ukazanie aktualności nauczania Prymasa Tysiąclecia i jego troski o młode pokolenie przybliżenie sylwetki bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kontekście wychowania dzieci i młodzieży. Adresaci: dyrektorzy przedszkoli i szkół województwa podlaskiego oraz...
Czytaj więcej
Nie taka kreatywność straszna... - krok po kroku do realizacji kompetencji kluczowej.
UWAGA!  Każda zapisana na konferencję osoba, która nie będzie mogła wziąć udziału w czasie realnym, otrzyma nagranie konferencji!   Wśród kompetencji kluczowych, obowiązkowo kształconych w placówkach oświatowych, na pierwszym miejscu wymienia jest kreatywność....
Czytaj więcej
Po co i dla kogo wolontariat...
Celem szkolenia jest: prezentacja idei wolontariatu, jego roli w procesie wychowania oraz dzielenie się dobrymi praktykami.
Czytaj więcej
Podsumowanie pracy w zakresie nauczania języka białoruskiego.
Podczas konferencji nauczyciele dokonają podsumowania swojej pracy za rok szkolny 2021/2022, podzielą się informacjami o swoich sukcesach i ewentualnych trudnościach,  wyrażą opinię o efektach współpracy z doradca metodycznym, przedstawią wnioski do...
Czytaj więcej
Technologie informacyjno-komunikacyjne (i nie tylko) w kształceniu matematycznym
Seminarium organizowane jest przez  Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku - Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani nauczycieli matematyki ze wszystkich typów szkół i ze wszystkich...
Czytaj więcej
V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”
Konferencja może odbywać się on-line. 
Czytaj więcej
Właściwa organizacja zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie, formą wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny
   W  programie szkolenia: prezentacja:  celów,  podstawy programowej  zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie nowości wydawniczych z  WDŻ,  wychowania i profilaktyki oferty szkoleniowej  wspierającej warsztat pracy wychowawców,  pedagogów, nauczycieli WDŻ      
Czytaj więcej
WOKÓŁ KSIĄŻKI I BIBLIOTEK
Forum, organizowane przez CEN w Białymstoku we współpracy z białostockim oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich  i Kołem Podlaskim Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego , odbędzie się  w formie online w dniu  18.11.2021r. ...
Czytaj więcej
Zintegrowana Strategia Umiejętności, wyzwania dla szkoły zawodowej oraz propozycje do planu pracy ZPZ. Zwiedzanie CKZ ZSR
Celem szkolenia jest zapoznanie ze Zintegrowana Strategią Umiejętności 2030  z uwzględnieniem istotnych elementów dla kształcenia zawodowego wynikającego z  części szczegółowej - tematów i kierunków działań na lata 2021 -2030. Zapoznanie ze zmianami...
Czytaj więcej