Drukuj

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
Aranżowanie przestrzeni wspierającej aktywność dzieci w budynku i ogrodzie przedszkolnym.
Celem zajęć jest omówienie roli aspektów materialnych (ustawienie mebli, aranżacja kącików tematycznych, wyposażenie w pomoce i zabawki edukacyjne itp.) i osobowych (rola i postawa nauczyciela) w aranżowaniu otoczenia w przedszkolu i...
Czytaj więcej
Bezpiecznie rozminować - co i jak zrobić, gdy ucznia ogarnia agresja, szał
Uczestnicy szkolenia poznają  strategie działania nauczyciela  w sytuacji  gorącej agresji ucznia.
Czytaj więcej
Co czytać dzieciom ? Przegląd współczesnej literatury dla dzieci przedszkolnych.
Przegląd literatury dla młodszych dzieci rozbudzającej zainteresowania książką.  Termin ustalany indywidualnie z prowadzącą. Koszt szkolenia: 200 zł za godzinę dydaktyczną informacyjnego szkolenia członków rady pedagogicznej
Czytaj więcej
Co i jak zrobić w sytuacji, gdy dziecko jest krzywdzone przez dorosłych
Uczestnicy szkolenia poznają symptomy krzywdzenia dziecka przez dorosłych, rodzaje przemocy, strategie działania nauczyciela/wychowawcy/szkoły w sytuacji podejrzenia przemocy.  
Czytaj więcej
Dlaczego warto być przedszkolem, szkołą promującą zdrowie
Celem   szkolenia  "Dlaczego warto być przedszkolem, szkołą promującą zdrowie "   jest zapoznanie z założeniami, celami i zadaniami przedszkola/szkoły promującej zdrowie. Uczestnicy szkolenia poznają warunki, które należy spełnić chcąc należeć do sieci ...
Czytaj więcej
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  Szkolenie jest zaplanowane na 4 godziny dydaktyczne. Po ustaleniu potrzeb szkoły jest możliwa modyfikacja ilości godzin.   Proszę o kontakt anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl  Dziękuję!Szkolenie informacyjne rad pedagogicznych skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ma na...
Czytaj więcej
Edukacja zdalna z Microsoft Teams
Czytaj więcej
Edukacja zdalna z Microsoft Teams - Przedszkole Samorządowe nr 48 w Białymstoku
Czytaj więcej
Jak budować dobre relacje w szkole ? - od języka szakala do języka żyrafy
W programie szkolenia  prezentacja  założeń  NVC - Porozumienia Bez Przemocy,  ćwiczenia budowania  relacji, komunikacji w koncepcji NVC.
Czytaj więcej
Katalog działań nauczyciela wobec trudnych, prowokacyjnych zachowań ucznia/ów
W programie szkolenia  prezentacja strategii, metod, technik reagowania   wobec trudnych, prowokacyjnych zachowąń ucznia.
Czytaj więcej
Kreatywne nauczanie
Program szkolenia: Nieco teorii – parę słów o kreatywności i myśleniu twórczym. Przykładowe techniki myślenia kreatywnego. Jak zwiększyć kreatywność i pomysłowość? Dlaczego boimy się nawet korzystnych zmian, czyli sposoby „tłamszenia” pomysłów. Kaizen – innowacja małymi krokami....
Czytaj więcej
Kreatywne nauczanie grupa 2.
Program szkolenia: Nieco teorii – parę słów o kreatywności i myśleniu twórczym. Przykładowe techniki myślenia kreatywnego. Jak zwiększyć kreatywność i pomysłowość? Dlaczego boimy się nawet korzystnych zmian, czyli sposoby „tłamszenia” pomysłów. Kaizen – innowacja małymi krokami....
Czytaj więcej
Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłości
Informacyjne szkolenie członków rad pedagogicznych "Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłości"  ma na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat  charakteru kompetencji kluczowych, wspieranie rozwoju zawodowego...
Czytaj więcej
Motywowanie uczniów do uczenia się
Cele: usystematyzowanie wiadomości o  motywacji, motywowaniu, motywie, dobór działań w zakresie motywowania uczniów do uczenia się.  Doskonalenie umiejętności w zakresie motywowania  uczniów w procesie   nauczania i uczenia się z wykorzystaniem zasad...
Czytaj więcej
Nauczanie zdalne z wykorzystaniem usługi Microsoft Office 365
Czytaj więcej
Niezbędnik nauczyciela w kontaktach z rodzicami - o czym warto wiedzieć, co robić.( szkolenie online)
Celem informacyjnego szkolenia członków rady pedagogicznej jest przedstawienie zasad i pułapek związanych z budowaniem konstruktywnej relacji, współpracy nauczyciela z rodzicami ucznia/ów.
Czytaj więcej
O motywacji w edukacji, czyli jak skutecznie motywować uczniów do pracy
Celem informacyjnego szkolenia członków rady pedagogicznej "O motywacji w edukacji, czyli jak skutecznie motywować uczniów do pracy" jest uświadomienie nauczycielom, jak ważne jest właściwe motywowanie uczniów do pracy, zapoznanie pedagogów z...
Czytaj więcej
Ocenianie, które motywuje do nauki
Celem szkolenia jest zapoznanie z koncepcją pedagogiczną określaną jako ocenianie kształtujące, które pomaga wypracować umiejętności wspierania, a nie zniechęcania uczniów do poznawania świata. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów w...
Czytaj więcej
Programowanie z robotem Photon
Czytaj więcej
Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Czytaj więcej
Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. K. Kluka w Rudce
Czytaj więcej
Psychologiczny i etyczny aspekt oceniania osiągnięć uczniów z przedmiotu a kształtowanie zachowań uczniów i postawa nauczyciela
Cele: wspieranie ucznia, przedstawienie korzyści i konsekwencji jakie mogą wynikać dla ucznia i nauczyciela z oceniania szkolnego, uświadomienie ze  nauczyciel może być postrzegany przez pryzmat oceniania uczniów, zapoznanie z relatywizmem oceniania,...
Czytaj więcej
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Szkolenie jest adresowane do nauczycieli szkół ze wszystkich poziomów edukacyjnych zainteresowanych upowszechnianiem czytelnictwa w swoich placówkach. Celem szkolenia jest wyjaśnienie pojęcia kompetencji czytelniczych, a także wskazanie metod i  środków służących ich ksztaltowaniu. Temat...
Czytaj więcej
Rozwijanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych
Szkolenie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Proszę, w pierwszym z poniższych formularzy rejestracyjnych,   o zgłoszenie na szkolenie swojej placówki  -  w uwagach proponuję wpisać datę i godzinę szkolenia . Skontaktuję się  emailowo,...
Czytaj więcej
Ukręcić łeb hydrze. Prezentacja wybranych programów profilaktyczno-wychowawczych
W programie szkolenia prezentacja działań, programów profilaktycznych, wychowawczych w kontekście  profilaktyki zachowąń ryzykownych dzieci i młodzieży.
Czytaj więcej
Uskrzydla lub dołuje. O czym należy pamiętać wystawiając oceny
Celem informacyjnego szkolenia członków rady pedagogicznej na temat " Uskrzydla lub dołuje. O czym należy pamiętać wystawiając oceny " jest zapoznanie z psychologiczno-pedagogicznymi aspektami oceniania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Uczestnicy szkolenia  poznają...
Czytaj więcej
Uskrzydla lub dołuje. O czym należy pamiętać wystawiając oceny
Celem informacyjnego szkolenia członków rady pedagogicznej na temat: Uskrzydla lub dołuje. O czym należy pamiętać wystawiając oceny jest zapoznanie z psychologiczno-pedagogicznymi aspektami oceniania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Uczestnicy szkolenia  poznają co należy...
Czytaj więcej
Wykorzystanie podłogi interaktywnej w kształtowaniu u dzieci postaw i umiejętności uniwersalnych
Czytaj więcej
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom jako obowiązek dyrektora i nauczyciela
Celem szkolenia jest przypomnienie zapisów prawa oświatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, doskonalenie umiejętności  w zakresie sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez...
Czytaj więcej