Publikacje od roku 2020

Nauczyciele konsultanci, doradcy i bibliotekarze CEN w Białymstoku  systematycznie opracowują i publikują materiały edukacyjne. Placówka wydaje  w postaci drukowanej i/lub elektronicznej - broszury, zeszyty metodyczne, opracowania  książkowe.

Artykuły w wersji elektronicznej zamieszczane są głównie na portalu Podlaska Platforma Edukacyjna  w dziale Zasoby edukacyjne. Konsultanci publikują opracowania  własne oraz pozyskane od nauczycieli  szkół i placówek  artykuły, scenariusze, materiały interaktywne, prezentacje, materiały audio, zestawienia bibliograficzne, film, inne. Zamieszczają też linki do ciekawych miejsc w sieci. Nauczyciele bibliotekarze szkolni przesyłają do publikacji na Bibservisie Bibliotek Szkolnych Podlasiaartykuły dotyczące form pracy z czytelnikiem, konspekty i scenariusze zajęć bibliotecznych.

Artykuły w wersji drukowanej ukazują się  w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich.