Informacje o szkoleniach

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej CEN, na którą składają się następujące formy doskonalenia:

 • szkolenia członków rad pedagogicznych,
 • szkolenia zespołów przedmiotowych/problemowych,
 • kursy doskonalące,
 • warsztaty,
 • konferencje i seminaria,
 • sieci współpracy i samokształcenia,
 • projekty edukacyjne,
 • wspomaganie szkół/placówek oświatowych,
 • webinaria,
 • konsultacje indywidualne,
 • inne formy doskonalenia.

Oferta skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za oświatę.

Warunki uczestnictwa w szkoleniach:

 1. Zapisy na szkolenia odbywają się na stronie internetowej CEN.
 2. Konieczne jest założenie konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
 3. Zarejestrowani uczestnicy po zalogowaniu do serwisu mają możliwość wyszukiwania szkoleń wg kryteriów: nazwa szkolenia, forma/rodzaj szkolenia, obszar tematyczny
 4. Aby zapisać się na szkolenie należy kliknąć w przycisk „Zapisz się”, który znajduje się w opisie szczegółowym formy doskonalenia.

W przypadku szkoleń odpłatnych konieczne jest uiszczenie opłaty na konto Centrum Edukacji Nauczycieli w  Białymstoku.  Z tytułu realizacji szkolenia członków rad pedagogicznych zamawiający poniesie koszty w wysokości:

 • 200 zł za godzinę informacyjnego szkolenia członków rad pedagogicznych.

Numer konta znajduje się przy opisie szczegółowym szkolenia.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE