Wydarzenia

Nowa edycja Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO 2019)

#CEN #wydarzenie 2019-01-25

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty  (APLO) jest  innowacyjnym  programem rozwoju przywództwa w systemie oświaty opartym o pracę z wiodącymi wykładowcami ze świata biznesu, psychologii, innowacji społecznych, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu. Elementem programu jest również 4-6 miesięczna indywidualna współpraca uczestników Akademii z coachem/mentorem z wysokiej kadry zarządzającej z biznesu. Zainicjowanie APLO zapoczątkowało w polskim systemie edukacji dyskusję i prace nad przywództwem w edukacji. Do tej pory pracowaliśmy z ponad 500 dyrektorami z całej Polski. 

Akademia uświadamia dyrektorowi jego rolę i zadania jako lidera. Poprzez praktyczne działania (interakcje z zespołem) oraz inspirujące wykłady, daje umiejętności i narzędzia do pracy z różnymi zespołami i grupami ludzi (nauczyciele, rodzice, partnerzy szkoły). Skłania do nowego, innego spojrzenia na szkołę”. To jedna z wielu imiennych opinii, którą można znaleźć w zakładce opinie na www.aplo.pl 

Wszystkie informacje, program Akademii  oraz warunki uczestnictwa, opinie o programie są dostępne na stronie www.aplo.pl - w zakładce   APLO.

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 lutego 2019 r.  

Poniżej oraz na www.aplo.pl (zakładka APLO- Rekrutacja APLO 2019 - tam też można pobrać formularz zgłoszeniowy) kluczowe informacje dotyczące Programu.

Na program APLO 2019 składają się następujące sesje:

Sesja I     20-22.02 (śr, czw, pt)    ZARZĄDZANIE SOBĄ

Sesja II  27-28.03 (śr, czw)  ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)

Sesja III  4-5.06 (śr, czw)  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Sesja IV   9-10.10 (śr, czw)  ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA PRACY I MOTYWACJA

Sesja V   6-7.11 (śr, czw)  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZMIANĄ

Sesja VI   4-5.12 (śr, czw)  ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM  (w szczególności relacje z rodzicami)

Planowane godziny pierwszego dnia zajęć dydaktycznych: 12.30 – 18:00/18.30  (Pierwsze zajęcia rozpoczną się ok godz. 11:00 zwiedzaniem Muzeum Polin, w którym pierwszego dnia będziemy mieli zajęcia od 12:30)

Planowane godziny drugiego/trzeciego dnia: 9-16.30/17:30

Poza sesjami warsztatowymi każdy uczestnik otrzyma również możliwość indywidualnej współpracy z coachem/mentorem z biznesu przez okres 4-6 miesięcy.

Prowadzący zajęcia: Marek Matkowski, Tomasz Jamroziak, Zofia Dzik  i inni wykładowcy z różnych przestrzeni życia - biznesu, nauki, edukacji, psychologii, muzyki, etc.

Koszt ponoszony przez uczestnika: 2950,00 złotych plus 23% VAT. Płatność po otrzymaniu faktury. Terminy do uzgodnienia.

Dla publicznych szkół warszawskich istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez WCIES.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia APLO:

  • Zaangażowanie w  zajęciach, 
  • Obecność na minimum 80% zajęć – sesji warsztatowych.

Warunki uczestnictwa: 

  • wypełniony Formularz rejestracyjny przesłany na adres: biuro@humanites.pl
  • przesłane Zadanie dla Kandydatów – załączone do Formularza Zgłoszeniowego (program Akademii jest dedykowany liderom oświaty, którzy chcą własnego rozwoju i zwiększenia swojego oddziaływania na świat bliski i daleki, nie zapominając również o swoim życiu. Temu też służy zadanie, aby móc przemyśleć cele, z którymi dana osoba przychodzi na nasz program i tego z czym chciałaby ten program ukończyć)

Załączniki