Aktualności

Wojewódzka konferencja „Interdyscyplinarne narzędzia i metody nauczania - rozwiązania edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”.

#CEN #kronika 2021-12-01

1 grudnia 2021 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wraz z firmą Photon Entertainment zorganizowało wojewódzką konferencję „Interdyscyplinarne narzędzia i metody nauczania - rozwiązania edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”.

Honorowym patronatem konferencję objął Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Kurator Oświaty. Patronatu medialnego udzieliły Wrota Podlasia.

W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy oraz nauczyciele i pedagodzy szkół województwa podlaskiego oraz uczestnicy programu Erasmus realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 11 w Białymstoku - przedstawiciele szkół i placówek z Włoch, Norwegii, Słowenii, Czech, Słowacji.

Celem konferencji była popularyzacja nowoczesnych technologii i rozwiązań metodycznych zmierzających do zwiększenia stosowania narzędzi TIK w edukacji przedmiotowej, włączającej oraz na zajęciach kształtujących kompetencje społeczne uczniów.

Konferencja składała się z dwóch części wykładowej i warsztatowej. Towarzyszyły im stoiska wystawowe firm:

  • Photon Entertainment
  • Multimedia w Szkole
  • DICO S.C.
  • Nowa Era

W części wykładowej temat „Edukacja z robotem Photon: od przedszkola do szkoły średniej, od nauk humanistycznych po ścisłe” zaprezentowała Karolina Frąckiewicz z firmy Photon Entertainment. O programowaniu z robotem Photon w edukacji przedszkolnej opowiedziała Aneta Drzewiecka, nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 82 w Białymstoku. Innowację pedagogiczną “Z Photonem w świat” podczas połączenia online z pierwszą Photonowa klasa ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. T. Kościuszki w Kłodzku  zaprezentowała Agnieszka Ogiegło. „Jak bezpiecznie eksperymentować i uczyć - Minecraft w edukacji” to temat wystąpienia Artura Rudnickiego, przedstawiciela firmy Microsoft. „Program Mówik w edukacji dzieci i uczniów z trudnościami w porozumiewaniu” zaprezentował   Andrzej Cwaliński, doradca metodyczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Podczas konferencji uczestnicy mogli się przenieść do Wirtualnego laboratorium chemicznego, które zaprezentował Paweł Romańczuk z wydawnictwa Nowa Era

Warsztaty, w których wzięli udział uczestnicy konferencji to:

  • „O sztucznej inteligencji z robotem Photon” prowadziły Katarzyna Gagan i Anna Krawczuk.
  • „Edukacja społeczno-emocjonalna z robotem Photon” prowadziła Karolina Frąckiewicz.
  • „Konstruowanie pomocy komunikacyjnych w aplikacji MÓWik, MÓWik PRINT, Gadaczek Pro” poprowadził Andrzej Cwaliński.
  • „Jak bezpiecznie eksperymentować i uczyć - Minecraft w edukacji” poprowadził Artur Rudnicki
  • Wykorzystanie technologii VR na lekcji chemii. Wirtualne Laboratorium Empiriusz” zaprezentowali przedstawiciele wydawnictwa Nowa Era
  • Monitory interaktywne zaprezentowali przedstawiciele Portal nowoczesnych nauczycieli MWS oraz firmy Vidis.

Udział w konferencji przybliżył uczestnikom nowe edukacyjne rozwiązaniach z wykorzystaniem narzędzi TIK, które można wdrożyć w szkołach oraz metody umożliwiające przygotowanie i prowadzenie ciekawych i aktywizujących zajęć lekcyjnych.

KALENDARZ
< >
Czerwiec 2023
2022 2023 2024
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ