Aktualności

Lekcja współczesnej historii - konferencja rocznicowa "40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce"

#CEN #kronika 2021-12-06

 

 

Dnia 14 grudnia 2021 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się rocznicowa konferencja 40. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE.

Organizatorami konferencji byli Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Artur Kosicki, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, Pan Józef Mozolewski, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Pan dr hab. Piotr Kardela oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Pan Ryszard Chodyniecki

W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół województwa podlaskiego oraz wszyscy zainteresowani.

W klimat konferencji wprowadziła gości Pani Patrycja Borys -  nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku, która wykonała piosenkę Jacka Kaczmarskiego „Mury”.

Uczestników przywitał Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Ryszard Chodyniecki.

Następnie zabrał głos Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Pan Piotr Draus oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Piotr Kardela, którzy wręczyli zasłużonym działaczom NSSZ „Solidarność” medale i monety okolicznościowe.

W dalszej kolejności wystąpili prelegenci z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy kolejno zaprezentowali następujące wystąpienia: Kościół katolicki wobec represji stanu wojennego w województwach białostockim, łomżyńskim i suwalskim - dr hab. Krzysztof Sychowicz (Naczelnik OBBH IPN Białystok) ; Region Pojezierze NSZZ „Solidarność”. Od powstania do zniesienia stanu wojennego - dr Jarosław Schabieński (Naczelnik OBUWiM IPN Białystok) ; Represje stanu wojennego wobec opozycji politycznej na Białostocczyźnie - dr Bożena Koszel-Pleskaczuk (OBBH IPN Białystok) ; Rozliczenie wykonawców stanu wojennego w praktyce oddziałowej Komisji w Białymstoku - prok. Radosław Ignatiew (OKŚZpNP IPN Białystok) ; Prezentacja teki edukacyjnej IPN Stan wojenny w Polsce - Magdalena Dzienis-Todorczuk (OBEN IPN Białystok).

Po wystąpieniach prelegentów Pani Patrycja Borys zaśpiewała pieśń pt. „Modlitwa”.

Na zakończenie konferencji,  Pan Józef Mozolewski - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” podsumował cykl wydarzeń związanych z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Ryszard Chodyniecki  podziękował instytucjom za rok współpracy i wręczył pamiątkowe bożonarodzeniowe anioły.

Metoda sketchnotingu konferencję notowała Pani Magdalena Kraszewska - konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Konferencji towarzyszyła wystawa 586 dni stanu wojennego, która można obejrzeć TUTAJ

KALENDARZ
< >
Czerwiec 2023
2022 2023 2024
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ