Aktualności

Konferencja „Przyszłość szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb pracodawców”

#CEN #kronika 2022-02-10

W dniu 08.02.2022 roku odbyła się konferencja „PRZYSZŁOŚĆ szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb PRACODAWCÓW” organizowana wspólnie przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Departament EFS UMWP oraz Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. 

W konferencji w części plenarnej wzięli udział przedstawiciele i eksperci Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialni za wdrażanie projektów rozwojowych w regionie współfinansowanych z UE w ramach aktualnej i przyszłej perspektywy finansowej, przedstawiciele pracodawców, urzędów pracy, uczelni oraz eksperci projektów unijnych prezentujący unikalne doświadczenia i dobre praktyki, które mogłyby być impulsem rozwojowym dla szkolnictwa zawodowego do roku 2027, w ramach nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Eksperci w ramach swoich wystąpień zaprezentowali unikalne w skali kraju rozwiązania, składające się na kompleksowy system wsparcia szkół zawodowych, w szczególności: metody oceny jakości szkół zawodowych, metody audytu wymagań stanowiskowych w firmach zatrudniających absolwentów szkół zawodowych, formy kształcenia praktycznego na stanowiskach pracy w ujęciu dualnego systemu kształcenia oraz szkoleń stanowiskowych uzupełniających tradycyjną ofertę szkół zawodowych, system rozwoju poradnictwa zawodowego z regionie korzystający z aktualnej wiedzy o stanowiskach pracy, przez co zaangażowany w promocję zawodów kluczowych dla regionu, popularyzację szkolnictwa zawodowego oraz rozwój kompetencji kluczowych i osobistych w szkołach zawodowych.

W drugiej części konferencji, w formule panelów dyskusyjnych z udziałem pracodawców, organów prowadzących, szkół zawodowych oraz uczestników zdalnych konferencji, omówione zostały główne wyzwania stojące przed Regionem w zakresie lepszego, bardziej efektywnego i trafnego w kontekście potrzeb regionalnej gospodarki, wsparcia i rozwoju szkolnictwa zawodowego do 2027 roku.

             

         

Zdjęcia: BFKK

Całość sprawozdania:  Wrota Podlasia

KALENDARZ
< >
Maj 2024
2023 2024 2025
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ