Aktualności

Białostocka matura próbna z matematyki

#CEN 2024-02-12

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza szkoły ponadpodstawowe do udziału w BIAŁOSTOCKIEJ MATURZE PRÓBNEJ  z matematyki na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Arkusze wraz z proponowanymi zasadami oceniania są materiałem do wykorzystania przez nauczycieli matematyki w celu monitorowania nabytych przez uczniów umiejętności
w procesie przygotowania do egzaminu maturalnego z matematyki. Powstały one w ramach sieci współpracy i samokształcenia koordynowanej przez doradcę metodycznego. Arkusze są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi na maturze w 2023 i 2024r.

PROPONOWANE TERMINY:

28 luty 2024 - ostateczny termin zgłoszeń dla szkół,

6  marca 2024r. – matura próbna na poziomie podstawowym

7  marca 2024r.  – matura próbna na poziomie rozszerzonym

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: hanna.maka@cen.bialystok.edu.pl

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

- nazwa szkoły

- dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko w szkole, e-mail, numer telefonu.

Szkoły, które w zaproponowanym terminie zechcą skorzystać z diagnozy maturalnej, otrzymają materiały na wskazany adres do 29 lutego 2024r.

Wszelkie pytania proszę kierować na podany wyżej adres mailowy.

 

Po 15 marca arkusze wraz z zasadami oceniania zostanie opublikowany na stronie: https://www.cen.bialystok.pl/publikacje-biezace-glowna

 

Hanna Mąka – doradca metodyczny z matematyki

KALENDARZ
< >
Marzec 2024
2023 2024 2025
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ