Aktualności

Białostocka matura próbna z matematyki

#CEN 2023-02-20

Szanowni Państwo!

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza licea ogólnokształcące do udziału w BIAŁOSTOCKIEJ MATURZE PRÓBNEJ  z matematyki na poziomie podstawowym.

Arkusz wraz z proponowanym schematem oceniania jest materiałem do wykorzystania przez nauczycieli matematyki w celu monitorowania nabytych przez uczniów umiejętności
w procesie przygotowania do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Powstał on w ramach sieci współpracy i samokształcenia koordynowanej przez doradcę metodycznego z matematyki.

Arkusz jest zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi na maturze w 2023r.

WAŻNE TERMINY:

6 – 10  marca 2023r. – proponowany termin przeprowadzenia matury,

1 marca 2022r.  – ostateczny termin zgłoszeń dla szkół.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: hanna.maka@cen.bialystok.edu.pl

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

- nazwa szkoły

- dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko w szkole, e-mail, numer telefonu.

Szkoły, które w zaproponowanym okresie zechcą skorzystać z diagnozy maturalnej, otrzymają na wskazany adres potrzebne zaszyfrowane materiały do 2 marca 2023r.

Wszelkie pytania proszę kierować na podany wyżej adres mailowy.

 

Po 12 marca arkusz wraz ze schematem oceniania zostanie opublikowany na stronie: https://www.cen.bialystok.pl/publikacje-biezace-glowna

Publikacja będzie zawierała również próbny arkusz w formule 2015 (arkusz Białostockiej Matury Próbnej z marca 2022r) do wykorzystania przez nauczycieli techników. 

 

 Hanna Mąka – doradca metodyczny z matematyki

KALENDARZ
< >
Marzec 2023
2022 2023 2024
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ