Aktualności

Projekt: International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools

K2 Erasmus +Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekt: International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools

Celem projektu jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu do 31 sierpnia 2017 roku poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod, technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń.

Opracowanie i przygotowanie innowacyjnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem narzędzi on-line, technologii mobilnych oraz międzysektorowego i kreatywnego podejścia.

Narzędzie jest dostępne pod adresem: http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/ oraz na platformach mobilnych po instalacji oprogramowania ze strony https://download.moodle.org/mobile/.

Aby osiągnąć powyższy rezultat Lider (ZSEiO nr 6 w Łomży) i Partnerzy projektu zrealizowali następujące działania:

- Uruchomili stronę internetową projektu (http://perfect-project.eu/en/erasmus-ka2/)

- Stworzyli sieci współpracy merytorycznej pomiędzy partnerami opartej  na wykorzystaniu platformy wymiany informacji on-line (http://perfect-project.eu/en/erasmus-ka2-forum/).

- Przygotowywali materiały testowe na platformę oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych (http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/course/index.php?categoryid=6).

- Przygotowali i wdrożyli szkolenia z zakresu z zakresu ICT i Business Ethics i Communication (http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/course/index.php?categoryid=22) 

Obecnie zespół merytoryczny pracuje nad przygotowaniem materiałów uzupełniających szkolenia z zakresu języka zawodowego angielskiego zawartych na platformie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z narzędzia stworzonego w z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Koordynator:  Orłowski Grzegorz

KALENDARZ
< >
Styczeń 2022
2021 2022 2023
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ