Aktualności

Relacja z konferencji Projektowanie Uniwersalne jako niezbędny proces w edukacji włączającej

#CEN 2023-09-26

28 września 2023 r. odbyła się konferencja Projektowanie Uniwersalne jako niezbędny proces w edukacji włączającej podsumowująca projekt Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Liderem projektu było Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, partnerem zaś Towarzystwo AMICUS w Białymstoku.

Projekt został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Podczas konferencji w kolejności wystąpili - Urszula Wróblewska, która omówiła Historyczne podłoże edukacji włączającej. Od idei do praktyki. Następnie Racjonalne rozwiązania dla edukacji niepełnosprawnych w projektowaniu uniwersalnym. Korzyści i błędne ścieżki zgłębił Rafał Kuczyński. O projektowaniu uniwersalnym jako strategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu opowiedziały Urszula Abłażewicz-Górnicka, Emilia Kramkowska. Po krótkiej przerwie zabrał głos Maciej Motyka, który omówił Projektowanie uniwersalne – perspektywa w edukacji włączającej. Kolejny prelegent - Pan Marcin Kolemba mówił o Projektowaniu uniwersalnym w edukacji i na co dzień. Na zakończenie konferencji głos zabrała Pani Monika Mariola Kondracka, która przedstawiła Projektowanie uniwersalne w edukacji włączającej – z doświadczenia dyrektora szkoły ogólnodostępnej. 

Po zakończonych prelekcjach dotyczących projektowania uniwersalnego w różnych obszarach architektonicznym,  komunikacyjno-przestrzennym, edukacyjnym i proceduralnym rozpoczęła się część pytań i odpowiedzi.
 
Partnerami konferencji byli:
▪️Infoplex
KALENDARZ
< >
Grudzień 2023
2022 2023 2024
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ