Aktualności

"Z książką przez wieki" - projekt upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży to jeden z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wychodząc naprzeciw temu zadaniu podjęło się realizacji projektu "Z książką przez wieki". Mając na uwadze fakt, że czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych w procesie kształcenia, ważnym jest zainteresowanie nim ucznia , bez względu na to, w jakim jest wieku. Na rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych nigdy nie jest za późno, a kształtowanie u młodego człowieka nawyku czytania sprzyja rozwijaniu chęci sięgania po książki również w dorosłym życiu, w myśl zasady "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Naszym celem jest popularyzacja literatury, a także form, metod oraz narzędzi wspierających promocję czytelnictwa. Chcemy wspomóc nauczycieli w upowszechnianiu czytelnictwa oraz rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży poprzez uświadomienie roli książki w kształtowaniu historii ludzkości, a także propagowanie idei czytania dla przyjemności.

Termin realizacji: listopad 2016 – czerwiec 2017

Cele:

 • Uświadomienie roli książki w kształtowaniu historii ludzkości;
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży;
 • Popularyzacja literatury, form i metod oraz narzędzi wspierających promocję czytelnictwa;
 • Propagowanie idei czytania dla przyjemności;
 • Wspieranie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Koordynatorzy: Beata Borys, Olga Topolewska

Osoby współpracujące: nauczyciele konsultanci CEN – Artur Brzeziński, Magdalena Kraszewska oraz nauczyciele bibliotekarze – Małgorzata Konopko, Aniela Maciejczuk

Adresaci projektu: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy klas, inne osoby zainteresowane tematyką

Harmonogram działań:

L.p.

Działania projektowe (forma)

Opis działań

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

„Magia książek” - cykl spotkań autorskich

Spotkania autorskie z:

 • Ewą Krychniak, autorkąksiążki„Oświata i kultura żydowska Białostocczyzny okresu międzywojennego i jej wyniszczenie podczas II wojny światowej"
 • innymi autorami (grudzień – kwiecień)

Artur Brzeziński

30.11.2016 godz. 15.30

2.

„Od patyków do plików” - konkurs dla nauczycieli na pakiet edukacyjny (scenariusz zajęć + prezentacja multimedialna)

Etapy, tematyka i formy konkursu:

 • Szkoły podstawowe: „Książki różnych pokoleń”
 • Gimnazja: „Książka na przestrzeni wieków”
 • Szkoły ponadgimnazjalne: „Książka przyszłości”

Olga Topolewska

Magdalena Kraszewska

Beata Borys

Czas trwania: 15 styczeń – 30 kwietnia 2017

Regulamin konkursu - TUTAJ

Proszę wypełnić zgłoszenie do konkursu - (do 31 marca 2017)

Wyniki konkursu poniżej

3.

„Książki z lamusa” – cykl warsztatów Lekcje z lekturą

 • Henryk Sienkiewicz: „Krzyżacy”

Beata Borys

22.11.16 (wtorek) godz. 15.30, sala 214

 • Aleksander Fredro: „Zemsta”

Beata Borys

10.01.17 (wtorek) godz. 15.30, sala 214

 • Adam Mickiewicz: „Dziady. Część II”

Beata Borys

7.02.17 (wtorek) godz. 15.30, sala 214

 • Jan Kochanowski – treny, fraszki

Beata Borys

14.03.17 (wtorek) godz. 15.30, sala 214

 • Ignacy Krasicki - bajki

Beata Borys

4.04.17 (wtorek) godz. 15.30, sala 214

4.

„Współczesne oblicza książki” – cykl warsztatów

Magdalena Kraszewska

13.12. 16 (wtorek), godz. 15.00, sala 102

 • Twiteratura, hipertekst, powieść facebookowa i inne postacie książki w sieci

Olga Topolewska

11.01.17 (środa) godz. 15.00, sala 203

 • Literatura piękna dla młodzieży –przegląd współczesnej literatury

Beata Borys

28.02.17 (wtorek) godz. 15.30, sala 214

 • Jak czytać i dobrze się bawić?

Magdalena Kraszewska

7.03.217 (wtorek) godz. 15.00, sala 102

 • Ebook w szkole - programy, formaty, nośniki, sposoby udostępniania

Olga Topolewska

26.04.17 (środa) godz. 15.00, sala 203

4.

„Jak zaciekawić współczesnego czytelnika książką? Narzędzia TIK w promocji czytelnictwa” – kurs bleandend learning (30 godz. )

Prezentacja i wykorzystanie programów komputerowych:

 • Story Jumper / Story Bird, Toondoo, Padlet, Voki, Lerning Apps

Magdalena Kraszewska

Olga Topolewska

Uwaga! Rejestracja na kurs w terminie 26-27 stycznia zamknięta. Dla osób zainteresowanych tematem uruchamiamy drugą edycję kursu, terminy spotkań poniżej

wtorki: 14,21,28.02. i 7,14.03. 2017 godz.15-18.00, sala 203

5.

„Słowa ulatują, pismo pozostaje” – cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w Centrum Edukacji Nauczycieli, kierowane do uczniów:

 • szkół ponadgimnazjalnych
 • szkół podstawowych
 • szkół gimnazjalnych

Zespół pod kierunkiem Małgorzaty Konopko

Listopad – maj 2017

W celu umówienia lekcji należy się skontaktować z Małgorzatą Konopka - emaillub Barbarą Werpachowską - email:
telefon 85 7329 867

6.

Upowszechnienie czytelnictwa i kształtowanie kompetencji czytelniczych - zestawienia bibliograficzne

 • Kali zjeść słoń – scenariusze lekcji do lektur Henryka Sienkiewicza
 • Zaproś Szekspira do szkoły - inspirujące pomysły metodyczne
 • Diagnozowanie potrzeb czytelniczych.
 • Czytanie dla przyjemności. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych na różnych przedmiotach nauczania

Aniela Maciejczuk

Listopad – kwiecień 2017

7.

Konferencja podsumowująca projekt adresowana do nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy

Konferencja podsumowaniem projektu „Z książką przez wieki” .

Olga Topolewska

Magdalena Kraszewska

Beata Borys

23.05.17 (wtorek) - godz.13.00

Zarejestruj się TUTAJ

8.

Ewaluacja projektu

Analiza danych statystycznych.

Przygotowanie sprawozdania i podsumowanie projektu

Koordynatorzy projektu

Czerwiec 2017

Komunikat z posiedzenia komisji konkursu

„Od patyków do plików”

 1. Celem konkursu było :
 • uświadomienie roli książki w kształtowaniu historii ludzkości;
 • popularyzacja literatury, form i metod oraz narzędzi wspierających promocję czytelnictwa;
 • wyzwalanie ciekawych i twórczych inicjatyw edukacyjnych nauczycieli,
 • wspieranie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było indywidualne opracowanie autorskiego pakietu edukacyjnego składającego się ze scenariusza zajęć i prezentacji multimedialnej w jednej z trzech kategoriach:

 • szkoła podstawowa - „Książki różnych pokoleń”
 • gimnazjum - „Książka na przestrzeni wieków”
 • szkoła ponadgimnazjalna - „Książka przyszłości”

3. Ocenie podlegały:

 • zgodność z tematem;
 • merytoryczna poprawność;
 • bogactwo treści;
 • oryginalność;
 • sposób przekazania wiedzy;
 • wrażenia estetyczne;
 • przydatność zastosowania pakietu podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • poprawność gramatyczna, ortograficzna i stylistyczna, zgodność z zasadami języka polskiego.

4. Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:

 • Beata Borys
 • Małgorzata Konopka
 • Aniela Maciejczuk

5. Jury przyznało następujące nagrody w trzech kategoriach:

Szkoła podstawowa

I miejsce - Alicja Zgajewska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach - „Książki nie powstały wczoraj, czyli co czytali nasi dziadkowie i rodzice”

II miejsce - Dorota Brzozowska, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Sokołach - cykl zajęć „Książki różnych pokoleń”:

 • Książki różnych pokoleń
 • Co czytali dziadkowie i rodzice w szkole podstawowej, a co czytamy teraz my?
 • Henryk Sienkiewicz - pisarz ponadpokoleniowy
 • Co czytali w dzieciństwie i młodości niektórzy współcześni pisarze?

Wyróżnienie - Janina Zajko, Szkoła Podstawowa w Dolistowie - „Książki różnych pokoleń”

Gimnazjum

Wyróżnienie - Katarzyna Zdrodowska, Zespół Szkół w Sokołach - „Historia książki”

Szkoła ponadgimnazjalna

Wyróżnienie - Dorota Gierałtowska, Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku- „Bohaterowie naszych lektur”

Gratulujemy zwycięzcom !

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!

Koordynator:

Beata Borys, Olga Topolewska

KALENDARZ
< >
Styczeń 2022
2021 2022 2023
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ