Aktualności

Relacja z III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy i Biblioterapeutów

Forum zainaugurowali Pan Ryszard Chodyniecki - dyrektor CEN w Białymstoku, Anna Kondracka - prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich  Rady Oddziału w Białymstoku oraz Celina Zubrycka - przewodnicząca Podlaskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Pierwsza prelegentka dr hab. Anna Nosek prof. Uniwersytetu w Białymstoku wystąpiła z tematem Literacka mapa Podlasia w zakresie twórczości dla dzieci i młodzieży. Pani profesor prowadzi badania z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku oraz czytelnictwa. Zaprezentowała, mniej i bardziej znane - z czasów współczesnych i z przeszłości, nazwiska pisarzy i poetów naszego województwa. Jej wykład zapewne będzie zachętą dla nauczycieli bibliotekarzy do zapraszania żyjących twórców na spotkania autorskie z dziećmi i młodzieżą. Lub do popularyzowania twórczości  tych, którzy odeszli.

Celina Zubrycka, jak co roku, zrelacjonowała przebieg  Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, realizowanej tym razem pod hasłem Biblioterapia we wzmacnianiu rezyliencji.  Tak jak podkreśliła prelegentką, każdy z nas chociaż raz w życiu doświadczył traumatycznych wydarzeń, rezyliencja jest sposobem na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, a też dostosowywaniem się do ciągle zmieniających się warunków zewnętrznych.

Anna Kondracka zapoczątkowała wystąpienia prezentujące codzienną pracę nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Podzieliła się  doświadczeniami ze współpracy z wydawcami: Adamada (Przygody Wilka), Publikat (seria książek o Słoniu Elmerze), Media Rodziana (seria Operacja ...  i Żubr Pompik). Zgłaszając się do udziału w akcjach promujących książki można otrzymać scenariusze zajęć, znaczki, dyplomy, książki, a nawet stroje.  Otrzymane gadżety umożliwiły przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć czytelniczych, np. zajęcia o słoniu Elmerze -   film , przygodach Wilka – grafika, wyzwania do książek Tomasza Samojlika – prezentacja

Równie ciekawe było wystąpienie Teresy Piskorskiej, nauczycielki bibliotekarki ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce, o pracy metodą projektów. Pani Teresa opowiedziała o realizowanych projektach, m.in.: Tysiąc powodów żeby czytać, Nie ma życia bez światła, Rozczytane Podlaskie, Henryk Sienkiewicza - patron szkoły, Droga do przyszłości na czystej Ziemi, Niektórzy lubią poezję. 2023 Rok Wisławy Szymborskiej. Projektom towarzyszyły rozmaite działania, chociażby: czytanie, recytacje, wykonanie plakatów i prac plastycznych i prezentacji multimedialnych, rozwiązywanie testów i ćwiczeń interaktywnych. Projekty wymagały współpracy z nauczycielami i rodzicami, towarzyszyły im pokazy uczniowskie, wystawy. Z bogactwem działań projektowych można zapoznać się na stronie szkoły, w zakładce Biblioteka.

Ewa Gajewicz, nauczycielka bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach opowiedziała o sprawdzonych formach pracy z czytelnikiem. Nauczycielki bibliotekarki są obecne w codziennym życiu szkoły, organizują imprezy okolicznościowe związane ze świętami, akcentują coroczne literackie wydarzenia, włączają się w akcje i projekty regionalne i ogólnopolskie. Od lat korzystają z oferty  iTeatru  czyli Internetowego Teatru TVP dla Szkół. Szczególnie widoczne na forum szkoły są  działania promujące patrona szkoły, w tym: Dyktando Papieskie, gra terenowa „25 lat z Patronem Szkoły Janem Pawłem II”, międzynarodowy konkurs plastyczny "Święty Jan Paweł II w oczach dziecka". Cykliczną imprezą stają się marcowe Dni Głośnego Czytania Pisma świętego, gdzie do akcji zapraszani są osoby spoza szkoły. W bibliotece uczniowie korzystają nie tylko z książek, ale też z gier planszowych, czasopism – akcja Czytajmy „Świerszczyk”. W czasie pandemii biblioteka również była otwarta na czytelnika – tworzono (publikowano) gry i zabawy interaktywne promujące książkę i czytanie. O działaniach biblioteki można poczytać w archiwalnych wiadomościach Co się działo?

Po przerwie osoby zainteresowane tematem Dlaczego warto być twórczym? Kreatywność w budowaniu rezyliencji uczestniczyły w warsztacie prowadzonym przez Celinę Zubrycką.

Wydarzenie miało miejsce dnia 27 listopada 2023 roku. Konferencję prowadziła Magdalena Kraszewska, do przygotowań włączyła się Olga Topolewska.

 

KALENDARZ
< >
Marzec 2024
2023 2024 2025
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ