Aktualności

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą - edycja 2024/2025

#CEN 2024-05-31

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą.

Kurs będzie realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zgodę Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

Adresatami kursu są nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej oraz na innych stanowiskach kierowniczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce). 

Kurs będzie realizowany od  września 2024 r. do maja 2025 r. w wymiarze 210 godz. zajęć obowiązkowych

Kształtowane  umiejętności uczestników w zakresie:

1) przywództwa edukacyjnego i stosowania go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,

2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,

3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,

4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,

5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,

6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

 

Prowadzący: Kadra złożona z doświadczonych edukatorów, dyrektorów białostockich szkół i specjalistów administracyjnych. 

Liczba miejsc: 25

Koszt 1600 zł/ 1 os

REJESTRACJA

 

KALENDARZ
< >
Czerwiec 2024
2023 2024 2025
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ