Aktualności

Relacja z konferencji "Edukacja włączająca w świecie różnorodności kulturowej. Wyzwania polskiej szkoły"

#CEN 2024-03-18

Dnia 15 marca 2024 roku w sali konferencyjnej CEN w Białymstoku odbyła się konferencja poświęcona tematyce "Edukacja włączająca w świecie różnorodności kulturowej. Wyzwania polskiej szkoły". Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na potrzebę dostosowania systemu edukacji do wielokulturowego społeczeństwa oraz podjęcie dyskusji nad wyzwaniami, jakie stoją przed polskimi szkołami w kontekście integracji uczniów z różnymi doświadczeniami migracyjnymi.

Swoja obecnością zaszczycili nas nauczyciele i dyrektorzy szkół województwa podlaskiego oraz jego władze, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz British Council.

Konferencje rozpoczęły wystąpienia wybitnych ekspertów z dziedziny edukacji międzykulturowej. Profesor dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Kierownik Katedry Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił prelekcję pt. "Wyzwania edukacji w wielokulturowym świecie w kontekście wyposażania obywateli w kompetencje międzykulturowe". Następnie dr hab. Anna Młynarczuk-Sokołowska z Wydziału Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku omówiła główne wyzwania edukacji i integracji uczniów z doświadczeniem migracji w polskich szkołach.

Podczas przerwy publiczność miała okazję wysłuchać pieśni mniejszości narodowych w wykonaniu chórów Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku oraz Białoruskiego Młodzieżowego Chóru Hub w Białymstoku. Udostępniliśmy również naszym gościom wystawę prac plastycznych Katarzyny Wołkowyckiej pt. „Kalejdoskop”. Kolekcja obrazów została zainspirowana tematem naszej konferencji.

Kolejna część wydarzenia został zorganizowana w formie panelu dyskusyjnego. Panelistami byli praktycy działający w obszarze edukacji osób z doświadczeniem migracyjnym. Podczas dyskusji omawiano doświadczenia związane z pracą z dziećmi oraz dorosłymi, którzy stali się uczniami polskich szkół lub studentami języka polskiego jako obcego.

Konferencja stanowiła forum do wymiany doświadczeń oraz refleksji nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed polskim systemem edukacji.

Konferencja uzyskała patronat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, British Council oraz Instytutu Francuskiego.

Organizatorami konferencji były: konsultant ds. języka angielskiego – Marta Cichosz oraz Wiktoria Blakicka – konsultant ds. języków obcych.

KALENDARZ
< >
Kwiecień 2024
2023 2024 2025
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ