Aktualności

Konferencja metodyczna "Klasa z innowacyjnością, innowacyjność z klasą"

#CEN #kronika 2021-08-30

30 sierpnia 2021 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja metodyczna Klasa z innowacyjnością, innowacyjność z klasą.

Organizatorami konferencji byli: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Podlaski Klub Kreatywnych Nauczycieli.

W konferencji oraz warsztatach tematycznych wzięli udział nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Celem konferencji była prezentacja praktycznych rozwiązań innowacyjnych oraz zainspirowanie nauczycieli do wdrażania innowacji w pracy z uczniami.

Konferencja odbywała się w formule: część wykładowa oraz sesje warsztatowe.  Towarzyszyły im stoiska wystawowe firmy Photon Entertainment sp. z o.o.  oraz firmy Multimedia w Szkole.

Konferencję rozpoczął Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Pan Ryszard Chodyniecki.

Podczas wykładów o tym, czym jest innowacyjność i jak ją zastosować w praktyce opowiedziały autorki wielu innowacji pedagogicznych – Pani Katarzyna Polak i Pani Ewa Ziejewska, założycielki Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli, ambasadorki Wiosny Edukacji. 

Pani Katarzyna Zajączkowska i Joanna Helena Snarska przedstawiły temat Inspiracja-współpraca-rozwój w innowacyjnych projektach matematycznych w edukacji małego dziecka. Prelegentki to nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, specjalistki w zakresie oligofrenopedagogiki. Autorki licznych innowacji pedagogicznych oraz programów profilaktycznych i terapeutycznych. Realizatorki projektów e-Twinning wyróżnionych Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości.

O metodzie harcerskiej opowiadał Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza Mateusz Kowalczyk. Temat jego wystąpienia brzmiał Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej - klasa prowadzona metodą harcerską.

W jaki sposób stosować najnowsze narzędzia TIK dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawił Przemysław Rybiński, reprezentujący Portal Nowoczesnych Nauczycieli – Multimedia w Szkole.

W szkole może być OK to wystąpienie Pani Małgorzaty Wiskiej-Koszykowskiej – nauczycielki języka angielskiego, autorki innowacji pedagogicznych „ClassDojo”, „Zeszyt OK”, „ Z TIK jestem na TAK”

Destination Imagination w praktyce szkolnej zaprezentował Pan Paweł Andryszak - trener kreatywności międzynarodowego programu Destination Imagination, Certyfikowany nauczyciel SAILS

Po wysłuchaniu prelekcji nauczyciele mogli wziąć udział w dwóch wybranych warsztatach:

Monitor interaktywny w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Warsztaty poprowadził Przemysław Rybiński.

TIK na szybko i dla każdego (na tablet lub telefon). Warsztaty poprowadziła Ewa Ziejewska.

Szkoła do góry nogami, czyli jak rozwijać kreatywność. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Polak.

Spacer żywiołów: WODA – przykłady zajęć rozwijających twórczą aktywność dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty poprowadziły przedstawicielki Fundacji Kto Mi Dał Skrzydła -  Monika Mariola Kondracka i Agnieszka Dzierka.

Myślenie wizualne w szkole. Warsztaty poprowadziła Magdalena Kraszewska.

Jak rozwijać kreatywność? Lekcje z robotem Photon. Warsztaty poprowadziły: Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan

Praktyka pokazuje, że innowacyjność nauczyciela jest sposobem na zaangażowanie uczniów w procesy dydaktyczne i rozwój własnego warsztatu metodycznego. Zapobiega też wypaleniu zawodowemu. Podstawa programowa rozwiewa wątpliwości - innowacyjność jest wpisana w pracę nauczyciela, jego zadaniem jest podejmowanie działań nowatorskich i wdrażanie ich w praktyce szkolnej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Załączniki

KALENDARZ
< >
Listopad 2021
2020 2021 2022
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ