Aktualności

Na drogach i bezdrożach wychowania… z kompasem Prymasa Wyszyńskiego

#CEN 2021-09-11

W dniu 23 września b.r. odbyła się konferencja Na drogach i bezdrożach wychowania … z kompasem Prymasa Wyszyńskiego, którą poprzedziła Msza Św.  celebrowana przez Ks. Biskupa dr hab. Henryka Ciereszkę w Archikatedrze Białostockiej.

Konferencja odbyła się w siedzibie Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A. Prowadzili ją Katarzyna Gosk i ks. Karol Godlewski.

Uczestników powitali organizatorzy, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Ryszard Chodyniecki i Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej Ks. dr Bogdan Skłodowski.

Następnie głos zabrali goście: Ks. Biskup dr hab. Henryk Ciereszko, Minister Edukacji  i Nauki Dariusz Piontkowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, starszy wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku  dr Tadeusz Andrzej Mosiek.

Wystąpiło dwóch prelegentów. Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski wygłosił referat pt. „Etyczne aspekty zawodu nauczyciela wychowawcy we współczesnej rzeczywistości”. Dr hab. Krzysztof Sychowicz swoje wystąpienie zatytułował  „Kardynał Stefan Wyszyński na drogach wychowania patriotycznego”.

Pani Michalina Jankowska – Dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie dopełniła prezentację portretu Prymasa.

Podczas konferencji zaprezentowały się również podlaskie szkoły noszące imię Prymasa. Prezentacji dokonali dyrektorzy oraz uczniowie w formie artystycznych występów.

Katarzyna Gosk, kierownik Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprosiła nauczycieli i katechetów na cykl warsztatów z Prymasem i o Prymasie. Poinformowała o wystawach: przygotowanej przez CEN w Białymstoku we współpracy z IPN oddział w Białymstoku - „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” oraz wystawie prac plastycznych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku „Z najmłodszymi o Prymasie Tysiąclecia”. Obie ekspozycje można oglądać w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Białymstoku.

W imieniu organizatorów, pamiątkowe kompasy gościom honorowym, wręczyła Pani Urszula Gierasimiuk, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.

Konferencję zakończył Ks. Biskup dr hab. Henryk Ciereszko.

Zob. transmisję na kanale youtoube ARCHIBIAL MEDIA


Konferencję
patronatem honorowym objęli:

Arcybiskup Metropolita Białostocki Marszałek Województwa Podlaskiego Wojewoda Podlaski  Podlaski Kurator Oświaty Rektor Uniwersytetu
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Partner konferencji:

     Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku

Sponsorzy:

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie. Filia w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie

Konferencję patronatem medialnym objęli:

 

 

Warsztaty towarzyszące konferencji:

>>>Wielki Zwykły Człowiek - Kardynał Stefan Wyszyński

Celem warsztatu jest ukazanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako człowieka pięknej miłości do Boga i człowieka oraz pochylenie się nad ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Na warsztatach zostaną  przedstawione materiały związane z codziennym życiem Prymasa, pomoce audiowizualne.  Nauczyciele wymienią się swoim doświadczeniem. Pochylimy się nad metodami, które w interesujący sposób przybliżą młodzieży wskazówki zawarte w ABC Krucjaty Miłości. Dzięki temu uczestnicy szkolenia podniosą umiejętności warsztatowe, oraz zainspirują się wzajemnymi pomysłami na zajęcia z uczniami. 

Szkolenie stacjonarne: 30 09 2021 r. godzina 16 00-19 00, CEN, sala nr 214 ZAPISZ SIĘ

Szkolenie online: 28 09 2021 r. godzina 16 00-19 00 ZAPISZ SIĘ

 

>>>Z najmłodszymi i nie tylko o Prymasie Tysiąclecia. Warsztaty katechetyczne

Celem warsztatów jest uwrażliwienie katechetów i ich wychowanków na życie i wkład w rozwój Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukazanie jego sylwetki w kontekście wydarzeń historycznych naszego narodu oraz zapoznanie z zasadami grywalizacji, możliwościami ich wykorzystania na lekcjach religii w przedszkolu i szkole podstawowej, a także zapoznanie z autorską grą edukacyjną przeznaczoną dla dzieci młodszych i autorską grą terenową przewidzianą dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej.

Szkolenie stacjonarne:  24.09.2021 (piątek) godz. od 16.00 do 19.00 ZAPISZ SIĘ

Szkolenie online: 29.09.2021 (środa) godz. od 15.30 do 18.30 ZAPISZ SIĘ

 

>>>Kardynał Stefan Wyszyński na drogach patriotyzmu

Celem warsztatu jest zapoznanie nauczycieli z problematyką mądrego wychowania patriotycznego, opartego na autorytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warsztat uatrakcyjni pracę nauczycieli, pokaże jak twórczo wykorzystać potencjał uczniów w kreowaniu postaw patriotycznych, tożsamości narodowej. Zachęci do uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.

Szkolenie stacjonarne:  30.09.2021 (piątek) godz. od 16.00  ZAPISZ SIĘ

>>>O Prymasie Tysiąclecia z najmłodszymi i młodzieżą

W programie warsztatów, między innymi: prezentacja scenariuszy zajęć wychowawczych o Prymasie Tysiąclecia,  prezentacja autorskiej gry planszowej i terenowej dotyczącej osoby Prymasa Wyszyńskiego,  zapoznanie z zasadami grywalizacji.

Szkolenie stacjonarne, 29.09.2021 r. godz. 16.00, CEN  ZAPISZ SIĘ

Wystawy towarzyszące konferencji:

>>>Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia<<<

KALENDARZ
< >
Listopad 2021
2020 2021 2022
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ