Aktualności

Edukacja w lesie

#CEN 2021-09-24

4 października 2021 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja pt. „Edukacja w lesie”.

Organizatorami konferencji byli: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z Nadleśnictwami Puszczy Knyszyńskiej: Czarna Białostocka, Dojlidy, Krynki, Knyszyn, Supraśl, Waliły, Żednia.

W konferencji wzięło udział 74 nauczycieli biologii, przyrody, geografii, historii, chemii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Konferencja wpisała się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2021/2022 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne. Celem konferencji było zapoznanie nauczycieli z ofertą edukacyjną nadleśnictw, przedstawienie ogólnych założeń nieformalnej edukacji leśnej, poznanie zasad współpracy edukacyjnej z leśnikami,  zrozumienie całej prawdy o kleszczach, prezentacja leśnych pomocy edukacyjnych, pozyskanie informacji o akcjach i projektach leśnych, ukazanie lasu jako miejsca przeżywania zmysłowego. Konferencja odbywała się w formule wykładowej oraz warsztatowej. Uczestnicy konferencji, wykorzystując naturalne zasoby lasu, samodzielnie wykonali pomoce edukacyjne. Atrakcją spotkania były konkursy z edukacji leśnej z licznymi nagrodami ufundowanymi przez Nadleśnictwa .

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku przygotowała uczestnikom ciekawe i praktyczne materiały do wykorzystania podczas zajęć przyrodniczych w szkołach i przedszkolach.

Konferencję podsumowali organizatorzy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku - Anna Karpowicz konsultant ds. edukacji przyrodniczej, Joanna Jurczykowska doradca ds. biologii oraz Ewa Majewska koordynator edukatorów leśnych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

KALENDARZ
< >
Listopad 2021
2020 2021 2022
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ