Aktualności

Seminarium dla zawodowców „Zintegrowana Strategia Umiejętności, wyzwania dla szkoły zawodowej oraz propozycje do planu pracy ZPZ. Zwiedzanie CKZ Zespołu Szkół Rolniczych”

#CEN 2021-10-08

Seminarium dla zawodowców „Zintegrowana Strategia Umiejętności, wyzwania dla szkoły zawodowej oraz propozycje do planu pracy ZPZ. Zwiedzanie CKZ Zespołu Szkół Rolniczych” odbyło się 6 października 2021r. w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku. Organizatorami seminarium byli: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku. Szkolenie skierowane było do przewodniczących zespołów przedmiotów zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego, wicedyrektorów odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe, nauczycieli kształcenia zawodowego.

Celem szkolenia było zapoznanie ze Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 z uwzględnieniem istotnych elementów dla kształcenia zawodowego wynikającego z części szczegółowej - tematów i kierunków działań na lata 2021 -2030, zapoznanie z wyzwaniami edukacyjnymi stojącymi przed kształceniem zawodowym. W ramach wyzwań edukacyjnych dla kształcenia zawodowego przedstawiono:

  • nowe zawody wprowadzone do kwalifikacji zawodów szkolnych od 1.09.2021r.,
  • możliwości realizacji dodatkowych umiejętności zawodowych, przygotowanie do uzyskania uprawnień lub kwalifikacji rynkowych,
  • badanie losów absolwentów w oparciu o dane administracyjne,
  • wyniki badań w zakresie uczenia się dorosłych,
  • poziomu bezrobocia,
  • doradztwa edukacyjno - zawodowego młodzieży w zakresie kształcenia w zawodach szkolnych,
  • nową formę kształcenia praktycznego - staże uczniowskie realizowane indywidualnie przez uczniów w podmiotach przyjmujących uczniów na staż uczniowski.

Podczas spotkania była możliwość zwiedzenia nowego Centrum Kształcenia Zawodowego Zespołu Szkól Rolniczych w Białymstoku.

Na koniec zapoznano uczestników z ofertą konsultanta ds. szkolnictwa zawodowego  na rok szkolny 2021 do wykorzystania przez przewodniczących Zespołów Przedmiotów Zawodowych w planowaniu pracy ZPZ na rok szkolny 2021/2022.

Seminarium umożliwiło uczestnikom wzbogacenie aktualnej wiedzy w zakresie kształceni zawodowego i wymianę doświadczeń.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

KALENDARZ
< >
Październik 2021
2020 2021 2022
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ