Aktualności

Sieć współpracy i samokształcenia wizytatorów nauki religii

Sieć tworzą szkolni wizytatorzy nauki religii rzymskokatolickiej.

Podczas comiesięcznych spotkań uczestnicy poszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie prawa oświatowego, aktualnych wskazań Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, nadzoru pedagogicznego i katechetycznego; dzielą się dotychczasowym doświadczeniem oraz otrzymają pomoc i wsparcie w realizacji nadzoru katechetycznego. Maja także możliwość tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkolnego nauczania religii i katechezy parafialnej Szczegółowy program obejmuje zagadnienia wskazane przez uczestników sieci.

 

Koordynator: Małgorzata Łazarska

 

KALENDARZ
< >
Styczeń 2022
2021 2022 2023
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ