Aktualności

Sieć Dyrektorów: Obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania szkołą

Udział w sieci wsparcia wpłynie na:

  • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania placówką oświatową
  • Wzrost umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, poszukiwania sposobów radzenia sobie z trudnościami
  • Rozwinięcie umiejętności budowania relacji i komunikacji interpersonalnej
  • Budowanie bieżącego, trwałego, twórczego kontaktu z osobami, które mają takie same lub podobne problemy
  • Pogłębienie świadomości swoich zasobów i możliwości.

Do udziału w sieci zapraszamy wszystkie/ich chętne/ych do współpracy dyrektorki/dyrektorów szkół/placówek z całego województwa podlaskiego.

  • Liczba uczestniczek/ów sieci jest nieograniczona
  • Liczba poruszanych wątków będzie wynikała z realnych potrzeb uczestniczek/ów sieci
  • Propozycje do planu pracy sieci zostaną zebrane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w październiku 2015
  • Planowane są spotkania stacjonarne (w zależności od potrzeb), nie częściej niż raz na dwa miesiące oraz dyskusje na forum.
  • Wymiana wiedzy i doświadczeń będzie wspomagana poprzez platformę e-learningową.

 

 Koordynatorzy: Grażyna Wiśniewska, Eugeniusz Dworakowski

 

KALENDARZ
< >
Styczeń 2022
2021 2022 2023
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ