Aktualności

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii szkół podstawowych

Praca z uczniem o indywidualnych potrzebach i możliwościach psychorozwojowych i edukacyjnych.

Podczas spotkań uczestnicy będą mogli:

  • wzbogacić wiedzę i umiejętności w zakresie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach i szkołach,
  • zapoznać się z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • otrzymać wsparcie poprzez doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach i możliwościach psychorozwojowych i edukacyjnych,
  • wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się doświadczeniem,
  • tworzyć nowe rozwiązania dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych na lekcjach religii do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

Koordynatorzy: Małgorzata Łazarska, Barbara Uścinowicz

 

KALENDARZ
< >
Styczeń 2022
2021 2022 2023
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ