Drukuj

Szkolenia bezpłatne

Nazwa Forma/rodzajObszar tematycznyTerminy
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji u osób ze spektrum autyzmu (ASD).WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w pracy z osobą bez intencji komunikacyjnej. Od zachowań przedintencjonalnych do komunikacji symbolicznej.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Autyzm od wewnątrz. Świat w perspektywie osób ze spektrum autyzmu.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Czytanie uczestniczące osób z trudnościami w porozumiewaniu się w przedszkolu i szkole. Tworzenie książek do czytania uczestniczącego oraz aranżowanie sytuacji komunikacyjnych w trakcie czytania.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Jak pracować z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie tylko na lekcjach języka polskiego?WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? Klasyfikacja zachowań trudnych, ich przyczyny i funkcje.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? Konstruowanie programu terapeutycznego, jego realizacja, zbieranie danych i ewaluacja.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Krok po kroku - autyzm bez tajemnicKurs doskonalący e-learningKształcenie specjalne i integracyjne
Narzędzia TOC (gałązka logiczna, chmurka i drzewko ambitnego celu) w pracy z uczniem niepełnosprawnymWarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Przegląd metod i programów terapeutycznych wspierających rozwój i funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (ASD).WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Rozwijanie zachowań deficytowych. Budowanie motywacji uczniów do uczestnictwa w proponowanych formach aktywności.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Rozwijanie zachowań deficytowych. Diagnoza funkcjonalna i metodyka kształtowania zachowań w świetle teorii warunkowania sprawczego i teorii społecznego uczenia się.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Rozwijanie zachowań deficytowych. Łańcuchy zachowań i plany aktywności w kształtowaniu umiejętności samoobsługowych i czynności życia codziennego.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Wizualne strategie strukturyzacji informacji wykorzystywane w pracy z dzieckiem i uczniem ze spektrum autyzmu.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Wspomaganie porozumiewania się osób mówiących z deficytami kompetencji językowej i komunikacyjnej z wykorzystaniem AAC.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne
Zasoby internetowe na bezpłatnej licencji w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.WarsztatyKształcenie specjalne i integracyjne


Powrót