mgr Urszula Badura
doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego

pokój: 202 CEN ul Złota 4
telefon: 85 7329867 wewn 127
e-mail: urszula.badura@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • Metodyka nauczania wychowania fizycznego.
 • Pomoc w opracowywaniu programów nauczania.
 • Pomoc w opracowywaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Rejon metodycznywojewództwo podlaskie
KonsultacjePoniedziałek 14;00-15:00 CEN
Wtorek 08:00-09:40 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku ul.KEN1A pok.A1-21
Czwartek 8:00-10:35 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku ul.KEN1A pok.A1-21
Zakres doradztwa
 • Doradztwo metodyczne wychowania fizycznego I i II etap edukacjny.


Lilla Busłowska
doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej

e-mail: lilla.buslowska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • planowanie pracy nauczyciela religii
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli religii
 • metodyka nauczania religii
 • pedagogika religijna
 • edukacja religijna
Rejon metodycznyPowiat hajnowski


Karolina Chmur
doradca metodyczny języka ukraińskiego

pokój: 202
telefon: 85 732 67 w. 127
e-mail: karolina.chmur@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • metodyka nauczania języka ukraińskiego,
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela,
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka ukraińskiego, w tym upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,
 • awans zawodowy nauczyciela,
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji.
Rejon metodycznywojewództwo podlaskie
Konsultacje12.00 - 14.00 poniedziałek
Zakres doradztwa
 • język ukraiński


Jolanta Grygoruk
doradca metodyczny języka białoruskiego

pokój: 202
e-mail: jolanta.grygoruk@cen.bialystok.edu.pl
Rejon metodycznywojewództwo podlaskie
KonsultacjePoniedziałek: godz. 8:00 – 15:00 w CEN w Białymstoku

Szkoła macierzysta: Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
Zakres doradztwa
 • nauczanie języka białoruskiego na wszystkich poziomach edukacyjnych
 • wprowadzanie nowej podstawy programowej dla języków mniejszości narodowych w Polsce we wszystkich typach szkół
 • egzamin maturalny z języka białoruskiego – przebieg i zasady przeprowadzania
 • mniejszości narodowe w Polsce
 • metodyka nauczania języka białoruskiego


mgr Joanna Jurczykowska
doradca metodyczny ds. biologii

pokój: 202
telefon: 728308494
e-mail: joanna.jurczykowska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • metodyka nauczania biologii na poziomie szkół podstawowych
Rejon metodycznywojewództwo podlaskie
KonsultacjeCEN
14.00-15.00 poniedziałek;

Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku sala 209
środa 15.00-18.30
czwartek 14.00-16.15
Zakres doradztwa
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli biologii
 • sieć współpracy i samokształcenia
 • awans zawodowy


mgr Hanna Mąka
doradca metodyczny ds. matematyki

pokój: 202 CEN/ szkoła macierzysta - VIII LO w Białymstoku
telefon: 692077247
e-mail: hanna.maka@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • doradca metodyczny w zakresie matematyki na poziomie szkół ponadpodstawowych
Rejon metodycznyPowiaty: m. Białystok, białostocki, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m.Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
KonsultacjePoniedziałki 14.30 -15.30 - CEN
15.450 - 18.45 - VIII LO
środa: 10.00 - 10.45 - VIII LO
13.20 - 14.35 - VIII LO
Zakres doradztwa
 • Metodyka nauczania matematyki na poziomie ponadpodstawowym
 • Aktywne i efektywne formy pracy na lekcjach matematyki – warsztat pracy nauczyciela
 • Awans zawodowy nauczyciela – wsparcie nauczycieli realizujących staż i ich opiekunów
 • Organizowanie i prowadzenie form wsparcie umożliwiających nauczycielom matematyki wymianę doświadczeń i doskonalenia własnej pracy (m.in. warsztaty, sieci współpracy i samodoskonalenia, lekcje otwarte)


Ewa Podgórzak
doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej

e-mail: ewa.podgorzak@cen.bialystok.edu.pl
Rejon metodycznyPowiat Siemiatycze
Zakres doradztwa
 • Doradca metodyczny do spraw nauczania religii prawosławnej.


mgr Katarzyna Proszczuk
doradca metodyczny ds. matematyki

pokój: 202
telefon: 606 805 157
e-mail: katarzyna.proszczuk@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • doradca metodyczny w zakresie matematyki na poziomie szkół podstawowych
Rejon metodycznypowiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski
KonsultacjeCEN: poniedziałek, godz. 14.00 - 15.00,
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy: poniedziałek, godz. 11.30 - 13.00,
środa, godz. 8.30 - 10.30 oraz 15.30 - 17.00
Zakres doradztwa
 • metodyka nauczania matematyki,
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela,
 • awans zawodowy,


Barbara Uścinowicz
doradca metodyczny ds. religii prawosławnej

pokój: 202
e-mail: barbara.uscinowicz@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • metodyka nauczania religii
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela
 • awans zawodowy nauczyciela (Ekspert z listy MEN)
Rejon metodycznyWojewództwo podlaskie
KonsultacjePoniedziałek - CEN godz:13.30 - 14.30
Środa - Wydział Katechetyczny godz:15.30 - 17.30
Zakres doradztwa
 • Nauczanie religii prawosławnej w szkołach podstawowych województwa podlaskiego.


mgr Renata Woroniecka
doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

pokój: 202
telefon: 690022462
e-mail: renata.woroniecka@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • -metodyka wychowania przedszkolnego
 • -planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela
 • -awans zawodowy nauczyciela
Rejon metodycznymiasto Białystok, powiat: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki , sokólski.
KonsultacjePoniedziałki godz. 13:45-15:30-Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
godz. 16:00-17:00- Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej.
Wtorki godz. 13:00-17:00-Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej.
Środy godz. 13:15- 17:00-Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej.
Czwartki godz. 13:00-15:00-Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej.
Zakres doradztwa
 • - organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową a także nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie opieki nad nauczycielami stażystami;
 • - organizowanie i prowadzenie wspomagania nauczycieli polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola;
 • -organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
 • -wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno- wychowawczego, opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania, podejmowaniu działań innowacyjnych;
 • -udzielanie nauczycielom konsultacji indywidualnych;
 • -prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych dla nauczycieli, uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ich prowadzeniem.


mgr Małgorzata Zajączkowska
doradca metodyczny ds. języka angielskiego

pokój: 202
e-mail: malgorzata.zajaczkowska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • awans zawodowy nauczyciela (ekspert z listy MEN)
 • metodyka nauczania języka angielskiego
 • korelacja międzyprzedmiotowa
 • międzynarodowe projekty edukacyjne
 • procesowe wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
 • wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • efektywne wykorzystanie TIK w edukacji
 • Ambasador Scientix w Polsce
 • współpraca z European Schoolnet
Rejon metodycznywojewództwo podlaskie
Konsultacjeśroda 15.30 - 17.00