Ewa Ściana
Dyrektor

telefon: 85 732 98 67 w. 101
e-mail: dyrektor@cen.bialystok.edu.pl
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w dniach:
• Poniedziałek w godzinach 15:00-16:00
• Czwartek w godzinach 13:00-14:00

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmuje sekretariat Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, pokój 110 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30


Elżbieta Chrabołowska
Wicedyrektor

pokój: 109
e-mail: elzbieta.chrabolowska@cen.bialystok.edu.pl