Ewa Ściana

Dyrektor

Kontakt:

tel. 85 732 98 67 w. 101

dyrektor@cen.bialystok.edu.pl

 

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w dniach:

  • Poniedziałek w godzinach 1500-1600
  • Czwartek w godzinach 1300-1400

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmuje sekretariat Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, pokój 110 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

Wiktoria Blakicka

Wicedyrektor

Kontakt:

tel. 85 732 98 67 w. 105

pokój 109

wiktoria.blakicka@cen.bialystok.edu.pl