Dyrektorzy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna

1948 – 1951
OODN

Okręgowy Ośrodek Dydaktyczno – Naukowy

1944 – 1945
KBO

Kierownik: Irena Pikiel

1951 – 1958
WODKO
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych 1946 – 1950
CBN

Kierownicy: Konstanty Załuska, Anna Górecka

1958 – 1960
PiWOM

Powiatowe i Wojewódzkie Ogniska Metodyczne 1951 – 1992
PBW
Dyrektorzy w latach:
 • 1951 - 1955: Helena Popławska, Michał Tumiłowicz
 • 1956 - 1961: Anna Górecka, Jadwiga Olech, Piotr Aleksandrowicz
 • 1962 - 1969: Jan Radiukiewicz
 • 1970 - 1973: Czesław Trybulski
 • 1973 - 1992: Jan Zieniuk - dyrektor, Barbara Zaleska - wicedyrekor
1960 – 1972
OOM

Okręgowy Ośrodek Metodyczny

 • Jerzy Niemiec - dyrektor
1973 – 1989
IKNiBO
 •  Jan Tryniszewski - dyrektor, Tadeusz Jóźwicki - wicedyrektor
 • Jerzy Joka - dyrektor, Tadeusz Jóźwicki - wicedyrektor
1989 – 1991
CDNO
 • Jerzy Joka – dyrektor
 • Jan Łukasiuk - wicedyrektor oddziału w Łomży, Witold Czarnecki - wicedyrektor oddziału w Suwałkach
1991 – 1992
WOM
 • Aleksander Malesza - dyrektor
 • Danuta Oleszczuk - wicedyrektor

1993 – 1998 | ZPDN

 • Jan Zieniuk – dyrektor
 • wicedyrektorzy ds. ośrodka - Danuta Oleszczuk, Stanisława Kozieł 
 • wicedyrektor ds. biblioteki - Barbara Zaleska 
1998 – 1999
WOM
 • Krystyna Grabowska - dyrektor
 • Stanisława Kozieł - wicedyrektor
1998 – 2001
BP

 

 • Alicja Stankiewicz - dyrektor
2000 – 2001
ODN
 • Krystyna Grabowska - dyrektor
 • Zdzisław Babicz - wicedyrektor

2002 – 2018 | CEN w Białymstoku

 • dyrektorzy: Krystyna Grabowska (do 2016), Zdzisław Babicz (p.o. 2016-17), Ściana Ewa (od 2017)
 • wicedyrektorzy ds. ośrodka: Józef Klim (2002), Zdzisław Babicz (do 2016)
 • wicedyrektor ds. biblioteki (do 2017) - Krawczuk Anna
 • wicedyrektor - Wiktoria Blakicka (od 2017)