Historia

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna
1948 – 1951
OODN
Okręgowy Ośrodek Dydaktyczno – Naukowy 1944 – 1945
KBP
Kuratoryjna Biblioteka Okręgowa
1951 – 1958
WODKO
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych 1946 – 1950
CBP
Centralna Biblioteka Pedagogiczna

1958 – 1960
PiWOM

Powiatowe i Wojewódzkie Ogniska Metodyczne 1951 – 1992
BP
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
1960 – 1972
OOM
Okręgowy Ośrodek Metodyczny
1973 – 1989
IKNiBO
Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych
1989 – 1991
CDNO
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białymstoku
1991 – 1992
WOM
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
1993 – 1998 | ZPDN
Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli
1998 – 1999
WOM
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 1998 – 2001
BP
Biblioteka Pedagogiczna
2000 – 2001
WOM
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
2002 – obecnie | CEN
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
  • Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku