Wspomnienia po latach

Szanowni Państwo, absolwenci Studium Nauczycielskiego w Białymstoku!

Zachęcamy do podzielenia się z nami  swoimi wspomnieniami  z okresu nauki  w studium. Prosimy o p przesyłanie:  zdjęć, filmów, listów, świadectw,  dyplomów, zeszytów, indeksów itp.

Przesłane materiały  wykorzystamy do przygotowania wspomnieniowej prezentacji  z  Państwa  udziałem.

Materiały prosimy przesyłać na adres  email: cen@cen.bialystok.pl   z dopiskiem w tytule wiadomości:  Wspomnienia po latach – wspomnienia absolwentów SN