Podsumowanie Jubileuszu

W dniach 22-24 maja 2019 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku obchodziło jubileusz placówki. Świętowano 70 – lecie powstania Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli i 75 – lecie utworzenia Biblioteki Pedagogicznej.

22 maja 2019 r.

Uroczysta inauguracja Jubileuszu miała miejsce 22 maja w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozpoczęła się utworem Stanisława Moniuszki pt. „Dziad i baba”
 w wykonaniu  uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego  w Białymstoku.
Po ich występie wszystkich przybyłych gości przywitała Pani Ewa Ściana – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Kolejny punkt uroczystości stanowił koncert pieśni z repertuaru Stanisława Moniuszki.  Nie sposób było pominąć i nie zaakcentować przy obchodach jubiluszowych twórczości tak wybitnej osoby, zwłaszcza że w 2019 roku minęło 200 lat od daty urodzin kompozytora. Zebrani goście usłyszeli cykl utworów wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego  w Białymstoku. Znalazły się wśród nich „Złota rybka”, „Postój piękna gołąbeczko”, „Chochlik”, „Czy powróci”, „Grajek”, „Krakowiak”. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania. Wszyscy zgromadzeni, pod bacznym okiem Pani dr Ewy Barbary Rafałko, mieli sposobność zaśpiewać utwór „Prząśniczki”.  

Całą uroczystość uświetnił występ człowieka o niezwykłym talencie i głosie, gościa specjalnego Jubileuszu – Pana Aleksandra Teligi – śpiewaka  operowego zaliczanego do czołówki europejskich basów. Maestro m. in. wykonał Arię Skołuby („Ten zegar stary”) z opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. Przy fortepianie akompaniowała mu małżonka – Halina Teliga.

Po doznaniach muzycznych nadszedł czas na podziękowania tym wszystkim, bez których koncert, by się nie odbył. Zwieńczeniem wieczoru było wspólne zdjęcie z udziałem artystów biorących udział w uroczystości.

23 maja 2019 r.

Drugi dzień obchodów Jubileuszu Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku rozpoczął się od nabożeństwa dziękczynnego w intencji pracowników - molebień w Cerkwi Katedralnej pw. św. Mikołaja w Białymstoku  oraz mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu była konferencja zorganizowana w siedzibie placówki przy ul. Złotej 4. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, nie zabrakło przedstawicieli władz,  dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz emerytowanych pracowników naszej instytucji.

Zebranych powitała Pani Ewa Ściana – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Po jej wystąpieniu głos zabrali przybyli goście, składając na ręce Pani Dyrektor gratulacje i życzenia z okazji tak  jubileuszowego święta.

Następnie prowadzący konferencję – Elżbieta Chrabołowska i Karol Urbański zaprosili wszystkich do wysłuchania wykładu „O duszy i umyśle nauczyciela”, który wygłosił prof. zw. dr hab. Marek Jerzy Konopczyński.

Obchodzony Jubileusz stworzył doskonałą okazję do tego, by zaprezentować i przybliżyć historię, dorobek i działania Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteki Pedagogicznej. W dalszej części konferencji miały przyjemność dokonać tego Pani Grażyna Łaniewska i Pani Katarzyna Gosk.

Po ich wystąpieniach nadszedł czas na podziękowania dla emerytowanych i obecnych pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Pani Dyrektor Ewa Ściana złożyła im życzenia, wręczyła jubileuszowe pamiątki, nie zabrakło też wspólnego zdjęcia.

Poszczególnym punktom konferencji towarzyszyły akcenty muzyczne w postaci występu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jasionówki, która zagrała kilka doskonale wszystkim znanych utworów m.in. „The best of Queen”, „Różo czerwona”, „Pokolenie”, „Happy”,  „Quando quando”.

Na zakończenie spotkania Pani Magdalena Kraszewska dokonała jego podsumowania za pomocą metody zwanej sketchnotingiem. Po jej wystąpieniu głos powtórnie zabrała Pani Ewa Ściana – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Podziękowała za zaszczycenie obecnością  przybyłym gościom, zacnemu prelegentowi oraz orkiestrze, która przeniosła nas  w świat doznań muzycznych. Następnie zaproszono wszystkich zebranych na jubileuszowy tort. Doznaniom kulinarnym towarzyszyły przeżycia artystyczne, a to za sprawą wystawy prac Pani Małgorzaty Tomaszewskiej, byłego pracownika Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku, pracującej obecnie jako nauczyciel bibliotekarz w III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku.  

Drugi dzień obchodów jubileuszu zakończył się wieczornym spektaklem dyplomowym „Matki” w wykonaniu studentów Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku dedykowanym absolwentom Studium Nauczycielskiego,  pracownikom Centrum Edukacji Nauczycieli  w Białymstoku i zaproszonym gościom.

24 maja 2019 r.

Trzeciego dnia obchodów Jubileuszu chętne osoby mogły wziąć udział w wycieczce  do Grodna. Zwiedziły tam m.in. Muzeum Elizy Orzeszkowej, bibliotekę Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały.

W dniu tym odbyło się też spotkanie po latach absolwentek i absolwentów Studium Nauczycielskiego mieszczącego się w obecnej siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ul. Złotej 4. Były wspomnienia, pamiątkowe zdjęcia. Nie zabrakło też części artystycznej w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 22 w Białymstoku.